Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MM19SM Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 MMVM9240
NimiRavintolan juomatietous ja menusuunnittelu
Nimi englanniksiBeverage Knowledge and Menu Planning
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija hallitsee yleisimpien juomasekoitusten valmistuksen ja myynnin asiakkaan tarpeet huomioiden, viinin ja ruoan yhdistämisen perusteet sekä menusuunnittelun yleisperiaatteet.
Opiskelija osaa nimetä yksittäisiä kauppalaatuja väkevistä alkoholijuomista, tietää niiden valmistuksen ja käyttöyhteydet sekä ymmärtää tuotevalikoiman erilaistamisen merkityksen ravintolaliiketoiminnalle. Hän osaa valmistaa erilaisia juomasekoituksia eri asiakassegmenteille lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Opiskelija pystyy kuvamaan alkoholijuomien hankintakanavat ja osaa hinnoitella juomasekoituksia. Opiskelija tunnistaa perusmaut ja niiden merkityksen yhdistettäessä viiniä ja ruokaa. Opiskelija osaa ohjatusti laatia ravintolan liikeideaan soveltuvan viini-, drinkki- ja ruokalistan.
Keskeiset sisällötOpintojakson keskeinen sisältö on
- väkevät alkoholijuomaryhmät ja erikoisoluet
- juomasekoitusten tuotesuunnittelu ja kehittely
- alkoholijuomien hankintakanavat
- kannattavan juomamyynnin toteuttaminen
- eri makujen fysiologia ruuan ja viinin yhdistämisessä
- viinin valinta ateriakokonaisuuksiin
- viini-, drinkki- ja ruokalistan suunnittelu ja laadinta.
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen opetukseen, yksilö- ja ryhmätehtävät, tentti, verkkotehtävät, ohjatut harjoitukset ja tasting-tilaisuudet
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKarmavuo, R., Lihtonen, J. 2009. Viini & Ruoka: Opas makujen harmoniaan. 4. uudistettu painos. WS Bookwell.
Lahdenkauppi, M. & Rinta-Huumo, A. 2004. Juomavalintoja ravintolassa (osittain). Wsoy.
FBSK:n tuottama luentomateriaali baaritoiminnoista ilmoitetaan erikseen luennolla.
Muu opintomateriaali ilmoitetaan opintojakson aikana.
Edeltävät opinnotRavintolapalvelutaidot
Muuta huomioitavaaOpintojakson suorittaminen edellyttää läsnäoloa lähitunneilla.
YhteyshenkilöVornanen Tanja
Vehviläinen Merja

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube