Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MM19SM Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 MMAM9050
NimiElintarvikkeesta ruokatuotteeksi
Nimi englanniksiFrom Food Supplies to Culinary Products
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija suorittaa hyväksyttävästi elintarvikehygienia-asetuksen ja elintarvikelain velvoittaman hygieniaosaamistestin. Opiskelija tunnistaa elintarvikkeita ja niiden ryhmittelyä. Hän osaa käsitellä erilaisia raaka-aineita ja tuntee niiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija tuntee ammattikeittiön toimintaympäristön ja ruokatuotantoprosessin keskeiset vaiheet. Opiskelija hallitsee ammattimaisen ruuanvalmistuksen perusteet. Hän osaa tulkita elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä ja laatukriteerejä. Hän osaa huomioida kestävän kehityksen merkityksen sekä soveltaa hygienia- ja turvallisuusosaamista ruokatuotantoprosessissa.
Keskeiset sisällötOpintojakson keskeinen sisältö on
- hygieniaosaamislainsäädännön edellyttämät perustiedot mikrobiologiasta, elintarvikkeiden pilaantumisesta, ruokamyrkytyksistä, hygieniasta, puhtaanapidosta, lainsäädännöstä, omavalvonnasta ja valvontaviranomaisista.
- elintarvike- ja raaka-ainetuntemus tuoteryhmittäin, pakkausmerkinnät.
- ammattikeittiö toimintaympäristönä: koneet ja laitteet sekä ruuanvalmistusvälineet, puhtaanapito, työturvallisuus ja ergonomia
- ruokatuotantoprosessit, ruokalajit.
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen opetukseen, yksilö- ja ryhmätehtävät, verkkotehtävät, tentit
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliLEHTINEN, Mika, PELTONEN, Harri ja TAUREN, Päivi 2011. Ruoanvalmistuksen käsikirja. Helsinki: WSOYpro tai uudempi painos.
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson aikana.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaOpintojakson suorittaminen edellyttää läsnäoloa lähitunneilla.
YhteyshenkilöMäki Seija
Heikkinen Anne-Mari

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube