Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MM19SM Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 MMPM9010
NimiMinä restonomiksi
Nimi englanniksiOrientation to Studies
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa toimia Savonian oppimis- ja toimintaympäristössä ja käyttää opiskelijalle tarjottavia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Hän osaa itsenäisesti tai ohjatusti suunnitella opintonsa ja kehittää oppimistaitojaan. Opiskelija tunnistaa ja saa itsensä johtamisen taitoja opiskeluprosessissa. Opiskelija tuntee ammattialansa tarjoamia uravaihtoehtoja ja työmahdollisuuksia. Hän osaa laatia työnhaun asiakirjoja ja osaamistaan kuvaavia aineistoja. Opiskelija osaa kirjoittaa opintoihin ja työelämään liittyviä kirjallisia dokumentteja. Hän osaa toimia opintojen sekä oman alan vuorovaikutus- ja esiintymistilanteissa.
Keskeiset sisällötOpintojakson keskeinen sisältö on
-orientoituminen ammattikorkeakouluopintoihin ja matkailu- ja ravitsemisalaan
-opiskelutaitojen, ajanhallinnan ja tavoitteellisen työskentelyn harjoittelu
-alan tehtävänimikkeet, toimenkuvat ja osaamistarpeet
-perehtyminen urasuunnitteluun
-kansainvälisen toiminnan mahdollisuudet
-henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman työstäminen
-oman osaamisen tunnistaminen ja esittäminen, työnhaun valmiudet
-opintojen ja oman alan kirjallisen ja suullisen vuorovaikutuksen ja viestinnän taidot.
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen opetukseen, yksilö- ja ryhmätehtävät, verkkotehtävät, PLE (Personal Learning Environment).
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliMateriaali ilmoitetaan opintojakson aikana.
Edeltävät opinnotDigiAvain-perehdytys
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöVartiainen Mari
Leskinen Hanna

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube