Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MM19SM Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LLXF300
NimiVoici notre entreprise!
Nimi englanniksiVoici notre entreprise!
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa viestiä ranskan kielellä omasta toimialasta sekä kertoa oman alan yrityksestä ja/tai tapahtumasta. Opiskelija osaa viestiä ranskan kielellä liikematkan eri vaiheissa. Opiskelija syventää ranskan kielen rakenteiden ja sanaston hallintaa sekä tuntee oman alansa terminologiaa.
Keskeiset sisällöt - Omasta toimialasta kertominen
- Yrityksen/tapahtuman esittely
- Liikematkan eri vaiheet: hotellissa ja ravintolassa asiointi, yritysvierailu
- Rakenteiden syventäminen
- Oman alan terminologia
Suoritustavat4-5 kirjallista ja suullista arvioitavaa portfoliotyötä ja/tai lopputentti. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliPenfornis, J-L. 2011 Français.com. Français professionnel. Niveau intermédiaire. CLE international. Paris.
Edeltävät opinnotRanskan peruskurssi ja/tai Työelämän ranska tai vastaavat tiedot.
Muuta huomioitavaaTämä on Ranskan jatkokurssi 2.
YhteyshenkilöMylläri Anu

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube