Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EAAN810
NimiStatiikka ja lujuusoppi
Nimi englanniksiStatics and Mechanics of Materials
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija tuntee partikkelin ja jäykän kappaleen statiikan perusteet sekä osaa ratkaista yksinkertaisten rakenteiden tasapainotehtäviä vapaakappalekuvien avulla. Opiskelija osaa ratkaista palkkien ja palkkirakenteiden tukireaktiot sekä määrittää yksinkertaisen staattisesti määrätyn palkin leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuvion. Opiskelija osaa kimmoteoriaan perustuvan lujuusopin kantavien rakenteiden mitoituksen pohjaksi.
Keskeiset sisällötStatiikka (3op):
- Rakenteiden suunnittelun perusteet
- Partikkelin statiikka: Tasovoimasysteemi
- Jäykän kappaleen tasostatiikka: Painopiste. Voimasysteemin yhdistäminen. Tasapaino
- Tukireaktiot
- Normaalivoima ja leikkausvoima sekä taivutusmomentti
- Rasituskuviot
- Staattisesti määrätyt palkkirakenteet
- Ristikot

Lujuusoppi (2op):
- Lujuusopin peruskäsitteet
- Veto-, puristus-, leikkaus-, palkin taivutusjännitykset ja niiden aiheuttamat muodonmuutokset
- Yhdistetyt jännitykset
- Stabiiliusilmiöt eri rakenteissa
SuoritustavatOpintojaksoon kuuluu teoria- ja laskuharjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät laskuharjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla laskuharjoitustunneilla ja etätehtävissä. Laskuesimerkit ovat koulutusohjelman ydinosaamisalueilta.
Opintojaksoon sisältyy luentojen lisäksi pakollinen harjoitustyö.
ToteutustavatLuennot, harjoitukset ja etätehtävät. Harjoitustyö.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKurssilla jaettava materiaali
Edeltävät opinnot
Linkki
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöDunkel Harry

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube