Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EAAB840
NimiArkkitehtuuri 4 (kerrostalot)
Nimi englanniksiArchitecture 4 (Apartment Buildings)
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee määräysten ja ohjeiden mukaiset asuinkerrostaloihin liittyvät asuntosuunnittelun periaatteet ja kykenee suunnittelemaan toimivia ja hyvin asuttavia kohtuullisen kokoisia kerrostalohuoneistoja. Opiskelija tuntee rakennuttajien suunnitteluohjeet asuntosuunnittelun osalta ja osaa käyttää niitä suunnittelutyössään. Opiskelija osaa tietomallintaa kerrostalosuunnitelmansa asuinhuoneistopohjat ja tehdä niihin asukasmuutoksia ja ratkaisuvaihtoehtoja. Opiskelija kykenee soveltamaan opintojaksolla esiteltyä asuntosuunnitteluun liittyvää teoriatietoa omassa suunnittelutyössään ja osaa laatia suunnitelmastaan rakennuttajien vaatimat piirustukset ja selosteet.
Keskeiset sisällöt- Asuinhuonetilojen mitoitus, kalustus ja varusteet
- Rakennuttajien suunnitteluohjeet tietomalli- ja dokumentointivaatimukset
- Mitoitus ja laajuudet, piirustusten mitoittamisperiaatteet
- Pintamateriaalit, huonekortit ja huoneselostus
- Ovi-, ikkuna- ja kalustekaaviot sekä selosteet
- Mitoitetut työpiirustukset, detaljit, rakennustyöselostus
- Rakennuttajan markkinointimateriaali (yhdessä 3d-visualisointi opintojakson kanssa)
SuoritustavatHenkilökohtaisena harjoitustyönä tehdään asuntosuunnittelua aiemmin suunniteltuun kerrostalon tietomalliin. Valmiista kerrostalosuunnitelmasta laaditaan mitoitetut työpiirustukset, kaaviot, detaljit ja selosteet.
ToteutustavatLuennot ja harjoitustyö
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali-Kuopion rakennusjärjestys
-Asuinhuonetilojen suunnittelua koskevat RT-kortit
-Asuintilojen suunnittelu, Rakennustieto Oy, 2010
-Asuntoarkkitehtuuri ja suunnittelu, Kahri Esko ja Pyykönen Hannu, Rakennustieto Oy, 2005
-http://www.hel.fi/static/ksv/julkaisut/2007/ksv_julk_2007-10.pdf
-Arkkitehtilehtien asuinkerrostaloja käsittelevät numerot
-Luennoilla esiteltävä kuvamateriaali (löytyy ainakin osittain Moodlesta)
-Kohdevierailulta kuvattava materiaali
Edeltävät opinnotArkkitehtuuri 3
Linkki
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPaajanen Ilkka

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube