Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXT830
NimiTekninen piirustus ja mallintaminen
Nimi englanniksiEngineering Drawing and Modelling
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietokoneavusteiseen suunnitteluun ja piirtämiseen (CAD) liittyvät yleiset periaatteet ja piirustusstandardit. Opiskelija hallitsee CAD-ohjelmiston käytön ja osaa laatia rakennusalan piirustuksia tietokoneavusteisesti.

Opiskelija osaa laatia pientalon tietomallin (BIM) ja tuottaa mallista pientalon rakennusalan standardien mukaisia piirustuksia.

Opiskelija ymmärtää rakennus- ja rakennesuunnittelun sekä detaljisuunnittelun yleisperiaatteet ja osaa soveltaa CAD- ja BIM-osaamistaan rakennusalan teknisten dokumenttien tuottamiseen.
Keskeiset sisällötTekninen piirustus (2op):
- CAD-järjestelmien käyttö
- tietokoneavusteisen suunnittelun periaatteet ja CAD-järjestelmän työskentely-ympäristön ja perusasetusten hallinta
- piirto-objektien käyttö ja muokkaus
- teknisten piirustusten laatiminen CAD-ohjelmistolla

Mallintaminen (3op):
- rakennuksen tietomallintamisen periaatteet
- rakennusten tietomallintamisen perusobjektit
- objektien tietosisällöt, käyttö ja muokkaustoiminnot
- pientalon ja rakennusalueen tietomallin laadinta
- rakennusalan piirustusten tuottaminen mallista
SuoritustavatOpintojaksoon kuuluu lähiopetustunteja sekä itsenäisesti suoritettavia harjoitustehtäviä. Oppimista täydentävät alakohtaiset sovellusesimerkit. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely.
ToteutustavatLuennot ja harjoitustyöt
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMoodlessa jaettava opetusmateriaali, oppimista tukeva video-opetusmateriaali, luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä erikseen jaettava materiaali. Lisäksi CAD- ja tietomallintamisohjelmistojen käyttöohjeet.
Edeltävät opinnot
Linkki
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKuusela Viljo

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube