Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXT840
NimiRakennusalan projekti 1 (pientalo)
Nimi englanniksiCivil Engineering Project 1 (small house)
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt pientalon rakennus-, rakenne-, kuivatus- ja routasuojausten suunnitteluun, pohjatutkimuksiin, rakennuksen energiatehokkuuteen ja rakenteiden fysikaaliseen toimintaan, rakennushankkeen kustannusten muodostumiseen ja tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen.

Opiskelija ymmärtää pientalon rakennushankkeen suunnittelu- ja tuotannonohjausprosessin perusteet.

Opiskelija osaa laatia pientalon tietomallin (BIM).

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman ja ymmärtää projektin etenemisen vaiheet, aikataulutuksen, projektitiedottamisen sekä osaa laatia projektissa vaadittavat dokumentit, kuten dokumentointisuunnitelman, muistion, tiedotteen ja projektiraportin.
Keskeiset sisällötPientalon suunnittelun osuus:
- rakennusmääräyksiin, rakennushankkeen vaiheisiin ja asiakirjoihin sekä rakennusmateriaaleihin perehtyminen
- pientalon rakennussuunnitteluun perehtyminen
- tietomallin laadinta (BIM) tietosisältöineen
- rakennuspiirustusten tuottaminen mallista
- pientalon rakennusrungon, rakenneratkaisujen ja liitosdetaljien suunnittelu
- maa- ja pohjarakentamisen perusteet, routasuojaus- ja kuivatussuunnitelman laadinta

Rakennustuotannon osuus:
- määrä- ja kustannuslaskennan periaatteet
- tuotannonsuunnittelun perusteet

Viestinnän osuus:
- projektisuunnitelman ja projektiraportin laadinta
- dokumentointisuunnitelman, muistion ja tiedotteen laadinta
SuoritustavatOpiskelijat jaetaan 3-5 jäsenen projektiryhmiin. Opettajat antavat projektin alussa projektiohjeensa ja vaatimuksensa laadittavista suunnitelmista ja asiakirjoista. Työtä tehdään tunneilla itsenäisesti ja opettajien ohjauksessa sekä muulla ajalla itsenäisesti. Jokainen ryhmän jäsen joutuu tekemään eri suunnittelualoihin liittyviä harjoitustehtäviä.
ToteutustavatProjektityöskentely
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliProjektiohjeet sekä jokaisen opettajan omasta osuudestaan antamat lähtötiedot ja ohjeet.
Edeltävät opinnot
Linkki
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKuusela Viljo

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube