Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXZ830
NimiKorjausrakentaminen 1
Nimi englanniksiReconstructions 1
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää korjaustarpeen muodostumisen lähtökohdat ja osaa suhteuttaa korjaustarpeen ja kiireellisyyden, ottaen huomioon eri ohjeet ja määräykset. Lisäksi opiskelija tuntee korjaustarpeen selvittämiseen liittyvät arviointi- ja tutkimusmenetelmien perusteet sekä eri vuosikymmenten riskirakenteet ja niihin liittyvät vaurioitumismekanismit. Opiskelija kykenee osaamisensa perusteella tekemään päätelmiä korjausasteesta sekä laajuudesta. Opiskelija ymmärtää rakennuksen tietomallin käytön korjausrakentamisessa. Opiskelija tuntee rakentamisessa käytettyjen ns. haitta-aineiden kemialliset perusteet sekä aineiden rakentamiseen aiheuttavat haitta-vaikutukset.
Keskeiset sisällöt- Korjaustarpeen muodostuminen ja hallitseminen
- Korjausrakentamiseen liittyvien määräysten ja ohjeiden perusteet
- Korjaustarpeen selvittämiseen liittyvät arviointi- ja tutkimusmenetelmät
- Vauriot ja vaurioitumismekanismit
- Eri vuosikymmenten riskirakenteet
- Korjausmenetelmien kehitys
- Kosteuden hallinta ja homevaurioiden estäminen
- Rakennuksen tietomalli korjausrakentamisessa
- Haitta-aineiden vaikutukset ja huomioiminen korjausrakentamisen yhteydessä
SuoritustavatOpintojaksoon sisältyy luentoja, oppimistehtäviä ja harjoitustyö sekä mahdollinen kohdekäynti. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan on osallistuttava oppimistehtävien suorittamiseen, palautettava harjoitustyö sekä suoritettava tentti hyväksytysti.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Luentoaineisto ja harjoitustehtävät Moodlessa
- Aiheeseen liittyvät Ratu, RT-kortit ja KorjausRYL
- Korjausrakentamiseen liittyvät Ympäristöministeriön oppaat (opas 29 ja 2016)
- Asumisterveysasetuksen soveltamisohje
- Tunnista ja tutki riskirakenne opetusmateriaali (YM2012) ym. Hometalkoissa tuotettu materiaali
- Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012
Edeltävät opinnotRakennusfysiikka
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHaataja Pasi
Kolari Antti

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube