Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXZ810
NimiRakentamistalous 1
Nimi englanniksiConstruction Economics 1
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rakennuttajan ja rakennusyritysten käyttämät urakka- ja kustannuslaskennan menettelyt. Opiskelija ymmärtää tavanomaisen rakennuskohteen määrälaskennan ja hinnoittelun perusteet sekä osaa laatia näiden pohjalta urakkatarjouksen. Opiskelija osaa vertailulaskelmien, kustannusseurannan ja jälkilaskennan merkityksen osana kustannuslaskentaa.

Opiskelija perehtyy rakennushankkeen vaiheisiin ja niihin liittyviin sopimus-, suunnittelu- ja johtamis-menettelyihin. Opiskelija tuntee yleisimmät rakentamiseen liittyvät sopimukset, niiden vastuut ja velvoitteet. Hän osaa soveltaa rakennusalan yleisiä sopimusehtojen käytäntöjä tavanomaisissa rakennushankkeissa.
Keskeiset sisällötTalonrakennushankkeen kustannuslaskenta (3op):
- Haahtela kustannuslaskenta
- Nimikkeistöt (Talo 2000, Talo 80)
- Määrälaskenta, hinnoittelu, työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset
- Urakkatarjouksen muodostaminen, yksikköhinnan muodostaminen
- Kustannustarkkailu ja jälkilaskenta

Rakennussopimukset (2op):
- Urakkakilpailu erilaisissa hankkeissa ja urakkasopimuksen syntyminen
- Hankkeessa toimivien vastuut ja sopimukset
- Rakennusurakan yleiset sopimusehdot ja rakennussopimuksiin sovellettavat normit
- Julkisiin hankintoihin liittyvät menettelyt ja sopimukset
SuoritustavatOpintojakson suorittamisen sisältyy luentoja, tuntiharjoituksia ja erillinen harjoitustehtävä. Kurssin suorittamiseksi opiskelijan on osallistuttava tuntiharjoitusten suorittamiseen, palautettava erillinen harjoitustyö sekä suoritettava tentti hyväksytysti.
ToteutustavatLuennot, harjoitukset ja harjoitustyö. Tentti.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Rakennustöiden menekit (Ratu)
- Talonimikkeistöt (Talo 2000 ja Talo 80)
- Rakennusosien kustannuksia kirja,
- YSE 98, KSE 2013, RYS 9, RT- sopimuslomakepohjat
- Kirja: hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa (ei tarvitse hankkia)
- Talonrakennushankkeen tuotannonhallinta, Juha-Matti Junnonen
- Aiheeseen liittyvät Ratu-tiedostot
Edeltävät opinnot
Linkki
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHaaranen Hannu
Ylikärppä Matti

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube