Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXT870
NimiRakennusalan projekti 3 (halli)
Nimi englanniksiCivil Engineering Project 3 (hall)
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetProjekti (2op):
Opiskelija tunnistaa, osaa ja hallitsee projektiin liittyvät oman ammattialansa keskeiset työtehtävät, sekä tunnistaa muiden ammattialojen tieto- ja tietomallitarpeet. Opiskelija hallitsee tiimityöskentelyssä käytettävät menetelmät (projektipankki) ja kokouskäytännöt.

Rakennussuunnittelu (3op):
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut hallirakennuksen suunnitteluun. Hän osaa huomioida lämmön ja kosteuden vaikutukset rakenteiden suunnittelussa. Hän tuntee väliseinien, alakattojen, ovien, ikkunoiden ja tavallisimpien kiintokalusteiden ominaisuudet, ulkoseinien ja lattioiden materiaalit sekä osaa laatia niitä koskevaa rakennusselostustekstiä.
Keskeiset sisällötHallin rakennussuunnitteluun liittyvät tehtävät ja tiedon jakaminen.

Projekti (2op):
- Toiminta yhteisessä projektissa opintojaksojen ERAN810 kanssa siten, että oppilaat tuottavat rakenne/tuotanto/rakennussuunnittelijan ominaisuudessa urakkalaskentavaiheen suunnitelmia hallirakennuksesta.

Rakennussuunnittelu (3op):
- Lämmön ja kosteuden huomioiminen rakenteiden suunnittelussa
- Ulkoseinät, yläpohjat, lattiat, väliseinät, alakatot, ikkunat, ovet, kalusteet ja rakennustyöselostus
SuoritustavatProjekti (2op):
Opiskelija osallistuu tiimityöskentelyyn ja suorittaa siihen kuuluvia suunnittelutyötehtäviä. Opintojaksoon kuuluu lähiohjaustunteja, minä aikana eri alojen vastuuopettajat antavat tiimeille tarvittavaa ohjausta.

Rakennussuunnittelu (3op):
Opiskelija osallistuu teoriatunneille ja niihin liittyviin osakokeisiin.
Projektiosuuden suoritukseen kuuluvat ryhmittäin tehtävät projektiohjeen mukaiset toimet.
ToteutustavatProjektiin liittyvät erikseen määritettävät työtehtävät.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpintojaksoon liittyvien teoriaopintojaksojen materiaalit.
Moodlessa oleva sähköinen suunnittelutehtävään liittyvä aineisto, opetusmateriaalit ja projektiohje.
Edeltävät opinnotEdeltävät perus- ja ammattiopinnot.
Linkki
Muuta huomioitavaaOpintojaksolla sovelletaan muiden opintojaksojen teoriatietoa tiimityöskentely-ympäristössä.
YhteyshenkilöRepo Janne
Korpinen Antti
Houtsonen Teppo
Haaranen Hannu
Kolari Antti

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube