Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EK18SP Konetekniikan tutkinto-ohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
4 EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5              
4 EXX8010 Matematiikka 1 5              
4 EKP8000 Valmistustekniikka 1 5              
4 EKP8010 Tekninen piirtäminen 5              
4 EKP8020 3D-mallinnus 5              
4 EKP8030 Materiaalitekniikka 1 5              
4 EXX8040 Tekniikan fysiikka   5            
4 EXX8020 Matematiikka 2   5            
4 EKP8040 Valmistustekniikka 2   5            
4 EKP8050 Orientaatioprojekti   5            
4 EKP8060 Materiaalitekniikka 2   5            
4 ECH4100 Harjoittelu 1   5            
 
Ammattiopinnot
4 EXX8030 Matematiikka 3     5          
4 EKA8000 Konetekniikan fysiikka     5          
4 EKA8010 Yrittäjyys ja liiketoiminta     5          
4 EKA8020 Mekaniikka     5          
4 EKA8030 Tuotantoyrityksen ympäristönhallinta     5          
4 EKA8040 Sähkötekniikka     5          
4 EXX8050 Engineering English       5        
4 EKA8060 Lujuusopin perusteet       5        
4 EKA8070 Koneautomaatiojärjestelmät       5        
4 EKA8080 TKI-projekti       5        
4 ECH4210 Harjoittelu 2a       5        
4 ECH4220 Harjoittelu 2b       5        
Osaamisen syventävät opinnot
Konealan yhteiset syventävät opinnot
4 EXX8060 Teknisk svenska           5    
4 EKS8000 Laatu ja tuottavuus         5      
4 EKS8010 Valmistettavuus         5      
4 EKS8020 Koneenosien suunnittelu         5      
4 EKS8030 Johtaminen ja esimiestoiminta         5      
4 EKS8040 Hitsaustuotanto         5      
4 ECH4310 Harjoittelu 3a         5      
4 ECH4320 Harjoittelu 3b           5    
4 ECH4330 Harjoittelu 3c           5    
Tuotantotekniikan syventävät opinnot
4 EKS8100 Koneistustekniikat           5    
4 EKS8110 Tuotantoautomaatio           5    
4 EKS8120 Toimitusketjun hallinta           5    
Tuotekehityksen syventävät opinnot
4 EKS8130 Kestoikälaskenta           5    
4 EKS8140 Koneensuunnittelu 1           5    
4 EKS8150 FEM ja simulointi           5    
Osaamisen soveltavat opinnot
Konealan yhteiset soveltavat opinnot
4 EKS8200 Erikoistumisprojekti 1             5  
4 EKS8210 Erikoistumisprojekti 2               5
Tuotantotekniikan soveltavat opinnot
4 EKX8000 Teollisuuden palveluliiketoiminta             5  
4 EKS8310 Tuotantotekniikka             5  
4 EKS8320 Tuotannon johtaminen             5  
4 EKS8330 Tuotantojärjestelmät             5  
Tuotekehityksen soveltavat opinnot
4 EKS8340 Tuotekehitys             5  
4 EKS8350 Koneensuunnittelu 2             5  
4 EKS8360 Koneautomaatiojärjestelmän suunnittelu             5  
4 EKS8370 Teräsrakenteet             5  
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 EKV4000 Työelämätaidot     5          
4 LLX1600 Myynnin verkkokurssi 5 (NonStop)
4 EXV8000 Boost Your English     5          
4 EXV8010 Saksan perusteet     5          
4 EXV8020 Saksan jatkokurssi       5        
4 EXV8030 Venäjän perusteet     5          
4 EXV8040 Venäjän jatkokurssi       5        
4 EXV8050 Espanjan perusteet           5    
4 EXV8060 Espanjan jatkokurssi             5  
4 EXV8070 Tools for Cross-Cultural Communication       5        
4 EXV8080 Tools for Spoken and Written Skills         5      
4 EXV8090 Tools for Multilingual Environment 5 (NonStop)
International Sales
4 LIX1000 Sales Process and Tools     5          
4 LIX2000 International Sales Management       5        
4 LIX3000 Storytelling and Content Marketing         5      
yPolku
4 LLX3000 Ideasta liiketoimintakonseptiksi 5 (NonStop)
4 LLX3100 Arvolupauksen luominen 5 (NonStop)
4 LLX3200 Asiakastestaus 5 (NonStop)
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö               15
   5 ECONT10  Opinnäytetyön suunnittelu               5
   5 ECONT20  Opinnäytetyön toteutus               5
   5 ECONT30  Opinnäytetyön viimeistely               5
   5 ECONT40  Kypsyysnäyte
4 SAVONT2 Opinnäytetyö               15
   5 ECONT50  Opinnäytetyö, projekti 1               5
   5 ECONT60  Opinnäytetyö, projekti 2               5
   5 ECONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen               5
   5 ECONT80  Kypsyysnäyte

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube