Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ET18SP Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
Yhteiset perusopinnot
4 EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5              
4 EXX8010 Matematiikka 1 5              
4 EXX8040 Tekniikan fysiikka   5            
4 EXX8020 Matematiikka 2     5          
4 EXX8030 Matematiikka 3         5      
4 EXX8050 Engineering English         5      
4 ETY7000 ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys         5      
4 EXX8060 Teknisk svenska           5    
4 ECB4810 Johtajuus ja työhyvinvointi             5  
 
Ammattiopinnot
Yhteiset ammattiopinnot
4 ETA7000 Ohjelmointi I - Ohjelmoinnin perusteet 5              
4 ETA7100 Ohjelmointi II - Käyttöliittymäohjelmointi 5              
4 ETA7200 Tietokonejärjestelmät 5              
4 ETA7300 Ohjelmointi III - Olio-ohjelmointi   5            
4 ETA7400 Tiedonhallinta ja SQL   5            
4 ETX7000 UEF: Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia   5            
4 ETA7500 Ohjelmistotuotanto I   5            
4 ETN4110 Tietokoneverkot 1 (CCNA 1)   5            
4 ETN4120 Tietokoneverkot 1 (CCNA 2)     5          
4 ETA7600 Web-ohjelmointi     5          
4 ETA7710 Web-ohjelmoinnin jatkokurssi     5          
4 ETX7100 Tietorakenteet ja algoritmit I     5          
4 ETX7200 Johdatus tietoturvaan       5        
4 ETA7800 Ohjelmistotuotanto II       10        
4 ETN4520 Windows-palvelimet       5        
4 ETX7300 Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät       5        
4 ETN4530 Linux-palvelimet       5        
4 ETF4100 Sähköopin sovellukset           5    
4 ETA7900 Tietokantapalvelimet         5      
4 ETT4750 Palvelutuotanto         5      
4 ETA8000 Tietotekniikkaprojekti           5    
Ohjelmistotekniikan ammattiopinnot
4 ETS7000 IoT-ohjelmointi         5      
4 ETS7100 Mobiiliohjelmointi         5      
4 ETS7200 Big Data           5    
4 ETX7800 Business Intelligence           5    
4 ETS7300 .Net-ohjelmointi             5  
Tietoverkkotekniikan ammattiopinnot
4 ETN4130 Tietokoneverkot 1 (CCNA 3)         5      
4 ETN4140 Tietokoneverkot 1 (CCNA 4)         5      
4 ETN4210 Tietokoneverkot 2 (CCNP Route)           5    
4 ETN4220 Tietokoneverkot 2 (CCNP Switch)             5  
4 ETN4230 Tietokoneverkot 2 (CCNP Tshoot)             5  
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 ETX7400 Johdatus tietojenkäsittelyyn 5              
4 ETX7500 Diskreetit rakenteet 5              
4 ETX7600 Tietorakenteet ja algoritmit II     3          
4 ETX7700 Laskennan perusmallit       3        
4 LLX1600 Myynnin verkkokurssi 5 (NonStop)
4 EXV8000 Boost Your English       5        
4 EXV8010 Saksan perusteet     5          
4 EXV8020 Saksan jatkokurssi       5        
4 EXV8030 Venäjän perusteet     5          
4 EXV8040 Venäjän jatkokurssi       5        
4 EXV8050 Espanjan perusteet           5    
4 EXV8060 Espanjan jatkokurssi             5  
4 EXV8070 Tools for Cross-Cultural Communication       5        
4 EXV8080 Tools for Spoken and Written Skills         5      
4 EXV8090 Tools for Multilingual Environment 5 (NonStop)
Tietoverkot
4 ETN7000 Palvelinohjelmat           5    
4 ETN4950 Pilvipalvelut             5  
4 ETN7100 Yleiskaapelointitekniikka             5  
Ohjelmistotuotanto
4 ETP4580 Peliohjelmoinnin perusteet           5    
4 ETP7000 Järjestelmäintegraatio-ohjelmointi             5  
4 ETP4710 Mobiiliohjelmoinnin jatkokurssi           5    
4 ETP7200 Peliohjelmoinnin jatkokurssi             5  
4 ETX7900 Web- ja mobiilikäyttöliittymät       5        
International Sales
4 LIX1000 Sales Process and Tools     5          
4 LIX2000 International Sales Management       5        
4 LIX3000 Storytelling and Content Marketing         5      
yPolku
4 LLX3000 Ideasta liiketoimintakonseptiksi 5 (NonStop)
4 LLX3100 Arvolupauksen luominen 5 (NonStop)
4 LLX3200 Asiakastestaus 5 (NonStop)
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 ECH4100 Harjoittelu 1     5          
4 ECH4210 Harjoittelu 2a       5        
4 ECH4220 Harjoittelu 2b         5      
4 ECH4310 Harjoittelu 3a           5    
4 ECH4320 Harjoittelu 3b           5    
4 ECH4330 Harjoittelu 3c             5  
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö             15  
   5 ECONT10  Opinnäytetyön suunnittelu               5
   5 ECONT20  Opinnäytetyön toteutus               5
   5 ECONT30  Opinnäytetyön viimeistely               5
   5 ECONT40  Kypsyysnäyte
4 SAVONT2 Opinnäytetyö             15  
   5 ECONT50  Opinnäytetyö, projekti 1               5
   5 ECONT60  Opinnäytetyö, projekti 2               5
   5 ECONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen               5
   5 ECONT80  Kypsyysnäyte

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube