Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ETÄKU19 Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ETÄPAL1
NimiEtäratkaisujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin
Nimi englanniksiDevelopment of e-rehabilitation through service design
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- perustella yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa kehittämistarpeen kuntoutujan, työyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta
- toteuttaa ja johtaa yhteisöllisen palvelumuotoilun keinoja hyödyntävän oleellisesti uutta luovan kehittämistyön
- raportoida ja arvioida kriittisesti kehittämistyön etenemistä, tuloksia ja hyödynnettävyyttä yhteistyössä työelämän kanssa
- toteuttaa itse- ja vertaisarviointia kehittämistyössä
Keskeiset sisällöt- palvelumuotoilu kehittämistehtävän strategisena ja käytännöllisenä lähtökohtana
- kehittämistehtävän aiheen työelämälähtöinen kuvaaminen ja perustelu
- kehittämistehtävän suunnittelu, teoreettinen ja metodinen toteutus sekä arviointi
- työelämä- ja vertaisarviointi
Suoritustavat
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliAiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit, tutkimukset sekä kirjallisuus tarkennetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöÄijö Marja

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube