Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ETÄKU19 Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ETÄASI1
NimiKuntoutumisen etäratkaisujen asiantuntijaksi kehittyminen
Nimi englanniksiThe professional development of e-rehabilitation
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata kuntoutumisen ja etäratkaisujen käsitteitä ja niitä ohjaavia keskeisiä teorioita
- tunnistaa etäratkaisuihin liittyvät ajankohtaiset asiat ja osallistua siihen liittyvään keskusteluun
- kuntoutumisen etäratkaisuihin tarvittavat monipuoliset tiedonhankinta- ja viestintätaidot
- käyttää kriittisesti lähdeaineistoa etäkuntoutuksen käytön ja kehittämisen perusteena
- soveltaa ja analysoida etäratkaisuihin ja kuntoutumiseen liittyvää tutkittua tietoa työelämän tarpeisiin perustellusti
- kehittää ja arvioida omaa sekä työyhteisönsä asiantuntijuutta ja sen kehittämistarpeita aidoissa kuntoutuksen toimintaympäristöissä
- perustella ja toteuttaa valintansa eettisesti
Keskeiset sisällöt- yhteisen ymmärryksen luominen kuntoutumisen etäratkaisuista
- oman ammatillisen kasvun kuvaaminen ja reflektointi koko opintojen ajan
- henkilökohtainen opetussuunnitelma ja portfolion rakentaminen
- tiedonhankinta ja viestintä
- erilaisiin kuntoutumisen etäratkaisuihin tutustuminen ja käytännön kokeilut
- eettiset valinnat ja eettinen herkkyys etäratkaisujen valinnassa ja käytössä
Suoritustavat
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliAiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit, tutkimukset sekä kirjallisuus tarkennetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöÄijö Marja

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube