Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ETÄKU19 Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan lukuvuonna 2019 - 2020 ajalla 10.10.2019-29.10.2020 monimuotokoulutuksena moderneja oppimisympäristöjä hyödyntäen. Oppimistehtävät integroituvat työelämän ja oman asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutuksen lähipäivät ovat: 10.10.2019, 12.-13.11.2019, 16.1.2020, 11.3.2020, 14.5.2020, 16.9.-17.9.2020 ja 29.10.2020.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä ja samansisältöisenä Lahden, Saimian ja Savonian ammattikorkeakouluissa.

Opiskelu tapahtuu opiskelijaryhmässä kolmessa eri ammattikorkeakoulussa yhteisiä opintojaksoja hyödyntäen. Jokaisella opiskelijaryhmällä on oma tutoropettaja tai opettajapari, joka vastaa opiskelijoiden henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ryhmäkohtaisesta ohjauksesta opintojen aikana. Ohjauksella varmistetaan henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittyminen, opintojen integrointi työelämään ja myös eri ammattikorkeakoulujen järjestämistä opintojaksoista syntyvä looginen kokonaisuus. Tämän lisäksi jo hakuvaiheessa opiskelijaksi hakeutuva keskustelee oman esimiehensä/tiiminsä kanssa opiskelujen aikaisesta mentoroinnista, jonka avulla hän implementoi sekä teoreettisia että käytännöllisiä koulutuksen teemoja omaan työhönsä.

Opiskelun pääasialliset toteutustavat ovat:
- kontaktiopetus sekä etäopiskelu kolmen ammattikorkeakoulun verkostossa (esim. virtuaaliopiskelu, verkko-opinnot) yhdistäen erilaisia pedagogisia menetelmiä,
- itsenäinen opiskelu annettujen materiaalien, oppimistehtävien ja verkkokeskustelujen kautta
- oppimistehtävät, jotka pääsääntöisesti liitetään opiskelijan työtehtäviin ja työpaikkojen kehittämiseen.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube