Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ETÄKU19 Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus

Asiantuntijuuden kehittyminen

Koulutuksen aikana kehitetään monialaisesti kuntoutumisen etäratkaisuihin liittyvää osaamista, joka täydentää ja syventää opiskelijoiden ammatillista osaamista uusimpaan tutkittuun tietoon perustuen. Erikoistumiskoulutus lisää opiskelijoiden tiedollista ja taidollista osaamista kuntoutumisen etäratkaisuista ja niiden asiakaslähtöisestä kehittämisestä yhteistyössä eri ammattiryhmien ja kuntoutujien kanssa.

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, mikä vastaa opiskelijan työnä 800 tuntia. Opinnot on suunniteltu kestävän yhden lukuvuoden. Opinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista:

Kuntoutumisen etäratkaisujen asiantuntijaksi kehittyminen 10 op
Henkilölähtöisyys ja kohtaaminen digitaalisessa ympäristössä 5 op
Etäratkaisujen vaikuttavuuden ja käytettävyyden arviointi 5 op
Etäratkaisujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 10 op

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube