Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ETÄKU19 Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus

Koulutuksen lähtökohdat

Sähköiset palvelut tulevat vahvasti sosiaali- ja terveysalan muiden palveluiden rinnalle ja korvaavat osan nykyisistä palveluista. Näiden palveluiden monialainen kehittäminen yhdessä käyttäjien kanssa varmistaa sen, että joko reaaliaikainen tai ajasta ja paikasta riippumaton asiointi on helppoa ja sujuvaa. Etäratkaisut kuntoutumisen tukena erikoistumiskoulutus vahvistaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten sekä insinöörien monialaisten osaamista uudenlaisten sähköisten palveluiden ja kuntoutumisen etäratkaisujen kehittämisessä ja tuottamisessa.

Etäpalveluiden vaikuttavuus on todettu hyväksi perinteisten ratkaisuiden rinnalla. Ne tarjoavat palveluihin valinnan mahdollisuuksia sekä tuovat palvelut lähemmäksi asiakkaiden elinympäristöä ja arkea ajasta ja paikasta riippumatta. Koulutuksen aikana opiskelijat oppivat kehittämään sähköisiä palveluita monialaisesti sekä arvioimaan niiden kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta osana asiakkaan palveluprosessiaprosessia.

Koulutuksen opiskelijoilla on vahva asiantuntijuus omalla alallaan. Tarkoitus on, että opiskelija ymmärtää muiden sähköisten palveluiden tuottamiseen osallistuvien alojen osaamista ja hyödyntää sitä palveluiden tuottamisessa, kehittämisessä, testaamisessa ja arvioimisessa.

Opinnot tarjoavat mahdollisuuden kansalliseen verkostoitumiseen ja kehittämiseen.

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena erikoistumiskoulutus on suunnattu korkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille sosiaali-, terveys- ja liikunta- alan työntekijöille sekä insinööreille. Koulutus on suunniteltu siten, että sen voi toteuttaa työn ohessa. Erikoistumiskoulutus on työelämän osaamistarpeita ja korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämisosaamista yhdistävä aikuiskoulutusmuoto korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen muilla tavoin hankkineille. Erikoistumiskoulutus sijoittuu tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalle osaksi korkeakoulujen julkisia tehtäviä. Erikoistumiskoulutuksen tavoitteet on kirjattu yksityiskohtaisemmin asetukseen yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista (2004/794) sekä asetukseen ammattikorkeakouluista (2014/1129).

Arenen sotelika-työryhmän ja työelämän edustajien haastatteluiden perusteella erikoistumiskoulutuksen tärkeimmiksi osa-alueiksi muodostuivat:
- asiakkuusosaaminen etäkuntoutuksen asiakaspalveluprosesseissa
- digitaalinen osaaminen sekä ohjaus- ja muotoiluosaaminen etäkuntoutuksen palvelutuotteiden ja sovellusten kehittämisessä
- vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä etänä tehtävän kuntoutumisen arviointi
- vaikuttavuuden ja käytettävyyden arviointi- ja kehittämisosaaminen.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube