Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LW19SM Liiketalouden tutkinto-ohjelma, Wellness-liiketoiminta (monimuotototeutus)

Course Description

Code4 LXME100
NameBusiness English
Credits5 cr
Credits in Foreign Language5 cr
ObjectivesOpiskelija osaa kertoa itsestään ja esitellä ammatillista profiiliaan. Opiskelija osaa viestiä suullisesti tyypillisimmissä työelämään liittyvissä vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa tuottaa tavallisimpia liike-elämän tekstejä. Opiskelija hallitsee liiketalouden alalla tarvittavan keskeisimmän sanaston sekä kykenee hankkimaan, soveltamaan ja viestimään alaan liittyvää tietoa suullisesti ja kirjallisesti tilanteeseen sopivalla tavalla.
ContentKoulutukseen ja työhön liittyvä sanasto sekä liiketalouden alan perussanasto: kirjalliset viestintätilanteet mm. työnhaun asiakirjat, sähköpostiviestintä, yrityksen toiminnoista sidosryhmille viestiminen: suulliset viestintätilanteet kuten puhelinkieli, asiakas- ja muihin sidosryhmätapaamisiin liittyvä viestintä.
RequirementsOppimistehtävät, suulliset ja kirjalliset testit.
MethodsVerkko-opintojakso
Grading Scale0 - 5
Course materialNISKANEN, Terttu, VETTER, Jutta, URBOM, Ruth. 2008-2015 kaikki painokset. Business Express. Sanoma Pro (aiemmin WSOY). Lisäksi muu myöhemmin ilmoitettava aineisto.
Prerequisites
Link
Other considerations
ContactRuotsalainen Jaana

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube