Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LW19SM Liiketalouden tutkinto-ohjelma, Wellness-liiketoiminta (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LWM8010
NimiMarkkinoinnin perusteet
Nimi englanniksiBasics of Marketing
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa tehdä perusteltuja markkinointiratkaisuja huomioiden segmentointiperusteet sekä kuluttajakäyttäytymiseen liittyvät tekijät ja erilaiset kilpailukeinot ja niiden hyödyntämisen. Opiskelija huomioi ratkaisuissaan markkinat ja kilpailutilanteen, ymmärtää alakohtaisen viestintätaitojen merkityksen opinnoissa ja työelämässä. Opiskelija hallitsee asiatyylisen viestinnän perusteet, osaa laatia opintojen sekä yrityksen kirjallisia dokumentteja, osaa pitää asiantuntevan suullisen esityksen ja osaa arvioida omia viestintätaitojaan
Keskeiset sisällöt- markkinoinnin perusteet ja toimintaympäristö
- kuluttajan ostopäätösprosessin vaiheet ja siihen vaikuttavat tekijät
- segmentointiperusteet ja segmentointiprosessi
- asiakastiedon merkitys segmentoinnin perustana
- markkinoinnin kilpailukeinot ja niiden hyödyntäminen
- markkinoinnin suunnittelun perusteet
- asiatyylisen viestinnän perusteet
- kirjallisen tekstitaidon perusteet sisältäen Savonian raportointikäytänteet
- suullisen viestinnän sekä ryhmäviestinnän perusteet
SuoritustavatTentti, oppimistehtävä
ToteutustavatVerkko-opintojakso
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpettajan opintojakson alussa ilmoittamat materiaalit, Bergström & Leppänen, Asiakassuhdemarkkinointi (2015)
Edeltävät opinnot
Linkki
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPitkänen Ari

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube