Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LW19SM Liiketalouden tutkinto-ohjelma, Wellness-liiketoiminta (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LWP100
NimiWellness-toimintaympäristö
Nimi englanniksiWellness Operating Environment
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija
tuntee Wellness –ajattelun ja elämäntavan teoreettisen sisällön, niiden taustat ja merkityksen kuluttajakäyttäytymistä ohjaavana tekijänä sekä asiakasrajapinnassa että yrityksen sisäisissä toiminnoissa.
osaa yhdistää wellness-ajattelun liiketoiminnan eri osa-alueisiin sekä arvioida toimintoja ja palveluja wellness- ja elämysmallien perusteella.
osaa ottaa huomioon alan eettiset vaatimukset toiminnassaan.
osaa toimia Savonian oppimis- ja toimintaympäristössä hyödyntäen sen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja.
osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
Keskeiset sisällötOrientoituminen opintoihin
Wellness-ilmiön synty ja peruskäsitteiden määrittely
Wellness-elämäntapa ja kuluttajakäyttäytyminen
Wellness-linkitys liiketoiminnan eri aloilla ja maantieteellisillä alueilla
Elämyksellisyys kulutuksessa
SuoritustavatVerkkotehtävät- ja keskustelut, osallistuminen tuotetesteihin, reflektoiva raportti
ToteutustavatLuennot, yksilö- ja ryhmätehtävät verkossa, vierailukäynnit ja –luennot, tuotetestaukset ja harjoitukset
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - Hylätty (0)
MateriaaliVerkkoluennot
Opintojakson alussa ilmoitettava materiaali
Edeltävät opinnot
Linkki
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöVerhelä Pauli

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube