Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LW19SM Liiketalouden tutkinto-ohjelma, Wellness-liiketoiminta (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi5 LLONT30
NimiOpinnäytetyön viimeistely
Nimi englanniksiThesis Finalisation
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa

- laatia opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle soveltuvan raportin.
- arvioida opinnäytetyönsä keskeisiä sisältöjä, tuloksia tai tuotoksia ja perustella niiden merkitystä oman alan, tilaajan/käyttäjän tarpeen sekä oman asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta.
- arvioida opinnäytetyöprosessiaan, sen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä työn aikana tapahtunutta ammatillista kasvuaan ja oppimistaan.
- toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan.
- kirjoittaa omasta opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen.
Keskeiset sisällöt- opinnäytetyön ja sen raportin muokkaus ja viimeistely seminaarissa sekä ohjaajalta saadun palautteen mukaisesti
- opinnäytetyön plagiointitarkistus
- opinnäytetyön luovuttaminen arvioitavaksi
SuoritustavatItsenäinen työskentely ja tiedonhankinta.
ToteutustavatItsenäinen työskentely, seminaarit, esitykset, työpajat, vertaistuutorointi sekä opinnäytetyöprosessin eri vaiheisiin liittyvä ryhmä- ja/tai yksilöohjaus.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - Hylätty (0)
MateriaaliOpiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin.
Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnotTutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.
XXONT10 Opinnäytetyön suunnittelu 5 op
XXONT20 Opinnäytetyön toteutus 5 op
Linkki
Muuta huomioitavaaOpiskelija voi työstää opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
YhteyshenkilöMäkelä Pentti

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube