Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SN16SP Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIHMON1
NimiHarjoittelu: Moniammatillinen hanketyö
Nimi englanniksiClinical Practice: Interprofessional Project Work
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- työskennellä hankkeessa ja suunnitella ja toteuttaa hanketyöskentelyä ideoinnista arviointiin

- toimia yhteistyössä työelämän ja opiskelijoiden kanssa moniammatillisesti

- käyttää asiantuntijaverkostoja työelämäläheisessä hanke-/kehittämistyössä

- käyttää luovaa ongelmanratkaisua työelämän asiakaslähtöisen toiminta- ja työtapojen kehittämisessä

- tunnistaa ja ideoida kestäviä ja taloudellisia ratkaisuja toiminnan kehittämisessä

- tuottaa, jakaa ja hyödyntää asiantuntijuutta ja kumppanuuksia monialaisissa tiimeissä ja verkostoissa

Keskeiset sisällötHanketyöskentelyn käsitteet, menetelmät ja vaiheet. Moniammatillinen toiminta. Yhteistyö ja verkottuminen toimeksiantajan ja muiden yhteistyötahojen/toimijoiden kanssa. Innovoinnin ja kestävän kehityksen periaatteet.
SuoritustavatHarjoittelu erilaisissa hankkeissa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Hankkeen suunnittelu, toteutus ja raportointi. Omien hanketyöskentelytaitojen ja moniammatillisen osaamisen kehittymisen arviointi.
ToteutustavatOrientointi harjoitteluun (2-4 h) joka lukukauden alussa, itsenäinen opiskelu ja verkkotyöskentely, hankkeessa toimiminen ja mahdolliset seminaarit (126-128 h). Opintojakson voi tehdä 1-2 osassa.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - Hylätty (0)
MateriaaliHEIKKILÄ, Asta, JOKINEN, Pirkko ja NURMELA, Tiina. 2008. Tutkiva kehittäminen ¿ Avaimia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin terveysalalla. Helsinki: WSOY. (ks. s. 54-132).

LAMBERT, Pirjo ja VANHANEN-NUUTINEN, Liisa. (toim.) 2010. Hankekirjoittaminen. Välineitä hanketoimintaan ja opinnäytetyöhön. Haaga-Helia. Tutkimuksia 1/2010.

SILFVERBERG Paul. Ideasta projektiksi. Projektinvetäjän käsikirja. Konsulttitoimisto Planpoint Oy. http://www.helsinki.fi/urapalvelut/materiaalit/liitetiedostot/ideasta_projektiksi.pdf

Edeltävät opinnot
Linkki
Muuta huomioitavaaVastuuopettajat:
Lappalainen Raija (Terveydenhoitajan to)
Hoffren Päivi (Kätilön to)
Smahl Päivi (Ensihoitajan to)
YhteyshenkilöPartanen-Kivinen Eija
Kainulainen Arja-Sisko
Röynä Tarja

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube