Olet täällä

Opintotuki

Taloudellisen tuen tarpeessa oleva opiskelija voi hakea opintotukea päätoimisiin tutkinto-opintoihin. Kela myöntää opintojen alussa opintotuen hakemuksesta koko opiskeluajalle. Opintotukea voi saada aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien. Opintotuen maksamisen jatkumisen edellytyksenä on opintojen riittävä edistyminen, mitä seurataan lukuvuosittain.

  • Hae opintotukea, ilmoita muutoksista tai palauta, peru tai lakkauta opintotuki www.kela.fi
  • Laske opintotuen määrä tai tulojesi vaikutus tukeen www.kela.fi

Opintotukilautakunnan sihteeri:
opintotuki(at)savonia.fi
044 785 5052

Postiosoite: PL 6, 70201 KUOPIO
Käyntiosoite: Microkatu 1 (E-osa, 3. krs), 70210 KUOPIO
 

Opintotukilautakunta

Savonia-ammattikorkeakoulussa toimii opintotukilautakunta (opintotukilaki § 9 ja 9a), jonka tehtävänä on seurata opintojen edistymistä ja antaa Kelan opintotukikeskukselle lausuntoja opiskelijoiden opintojen edistymisestä. Opintotukiasetuksen 4 §:n mukaan opintotuki voidaan myöntää ja tuen maksamista jatkaa, kun ammattikorkeakouluopiskelijalla on tutkintoon kuuluvia opintoja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohden.

Opintotukilautakunnassa on kahdeksan jäsentä, ja kullakin heistä henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenistä neljä on opiskelijajäseniä ja neljä opettaja- ja henkilökuntajäseniä. Lautakunta kokoontuu lukuvuoden aikana kerran kuukaudessa.

Kokousajat syyslukukautena 2017

24.8.2017
27.9.2017
25.10.2017
15.11.2017
13.12.2017

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr