Olet täällä

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Kiitos kaikille kirjaston asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneille!

Kysely toteutettiin 6.4.-12.5.2017

Savoniassa vastaajia oli 413

Vastaajat jakaantuivat yksiköittäin seuraavasti: Iisalmen kampus 14,5 %, Microkadun kampus 61,3 %, Musiikki ja Tanssi 0,7 %, Opistotien kampus 19,4 % ja Varkauden kampus 4,1 %.

Vastaajista Savonian opiskelijoita oli 85,5 % ja henkilöstöä 12.1 %. Vastaajista 62.1 % oli 1.-2. vuoden opiskelijoita ja 35.0 % 3.-4. vuoden opiskelijoita.

Palkinto on arvottu ja siitä on ilmoitettu voittajalle.

Keskeiset kehittämiskohteet vastausten perusteella ovat (asteikko 1-5):

-Ryhmätyö- ja itsenäisen työskentelyn tilojen kehittäminen (3.45 ja 3.68)

-Opastusvideot (3.50)

-Kirjaston chat-palvelu (3.52)

Savonian kaikilla kampuksilla etsitään ratkaisuja siihen, miten itseopiskelu- ja ryhmätyötiloja voitaisiin lisätä. Samalla tilatarve huomioidaan Savilahden uuden kampuksen suunnittelussa.

Kirjasto tekee opastusvideoita Savonia-Finnan käytöstä. Kotisivuilla ja Finnassa olevaa chat-palvelua tuodaan enemmän esille yhtenä palvelukanavana.

Parhaiten onnistuimme näissä (asteikko 1-5):

-Aineiston lainaus, palautus, varaus ja lainojen uusiminen (4.64)

-Kirjaston henkilökunnan asiantuntevuus ja palveluhalukkuus (4.59 ja 4.50)

-Omatoimikirjasto (4.43)

 

Savonian kirjaston palvelut kokonaisuutena toimivat vastaajien mukaan hyvin (4.33).

 

Aineistot
Palvelut
Ohjaus
Aukioloajat ja yhteystiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube