Olet täällä

Customer Relations Manager Niina Voutilainen

Niina Voutilainen, tradenomi (ylempi AMK)
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Niina Voutilainen suoritti Savoniassa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelman vuosien 2009–2011 aikana. Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon hän sai valmiiksi keväällä 2011. Niina on toiminut Kuopion IKEAssa Customer Relations Manager -tehtävässä oman yksikkönsä vetäjänä, mutta parasta aikaa hän toimii määräaikaisesti henkilöstöpäällikön tehtävissä. Niina on myös tavaratalon johtoryhmän jäsen.

Olen todella innoissani tästä uudesta mahdollisuudesta koska aiemmissa työtehtävissäni asiakas on ollut fokuksessa henkilöstön ohella ja nyt minulla on mahtava tilaisuus keskittyä koko tavaratalon henkilöstön kehittämiseen ja hyvinvointiin.

Hakeutuessani Savoniaan opiskelemaan, olin miettinyt jo jonkun vuoden sitä, minkä tyyppinen koulutus palvelisi parhaiten tavoitteitani. Kun ymmärsin, että ylempi AMK-tutkinto on samantasoinen kuin maisterin tutkinto, päätin hakea opiskelemaan. Koin, että tutkinnon suorittamisella olisi minulle arvoa urakehityksen näkökulmasta. Halusin edetä urallani vastuullisempiin tehtäviin.

Alussa opiskelu tuntui todella haastavalta, koska opiskelutapa oli niin erilainen verrattuna aikaisempaan opiskelukokemukseen. Itsenäinen opiskelu vaati itseltä ajankäytön hallintaa, mutta aika nopeasti löysin oman tavan toimia opiskelun ja oppimistehtävien tekemisen suhteen. Aikataulullisesti työn ja opiskelun sovittaminen onnistui suhteellisen hyvin, koska lähipäiviä oli pääsääntöisesti kaksi päivää neljän viikon välein. Itsenäinen opiskelu toki vaati sitä, että vapaa-ajasta oli pakko tinkiä.

Opintojaksot suoritettiin tekemällä laajoja oppimistehtäviä, joissa peilattiin teoriaa oman organisaatioiden käytäntöihin. Oppimistehtävien kautta suorittaminen oli hyvä osaamisen kehittymisen näkökulmasta. Niitä tehdessä joutui oikeasti analysoimaan, miten asiat ovat omassa organisaatiossa ja millaisia kehittämiskohteita löytyy. Näin syntyi todellista ymmärrystä kustakin opintojakson aihealueesta.

Nykyiseen työhöni yksikönvetäjänä koulutus on antanut hyviä työvälineitä. Strategista ajattelua ja ennakoivaa kehittämisotetta tarvitsen työssäni, ja samoin ihmisten johtamisen osaamista.  Ylempi tutkinto antoi myös itsevarmuutta ja rohkeutta hakeutua nykyiseen tehtävään. Itsevarmuutta tuli siitä, että valinta ei jää ainakaan koulutuksesta kiinni.

En todellakaan ole katunut ylemmän tutkinnon suorittamista, vaikka opiskelu työn ohessa toki välillä olikin haastavaa. Itse asiassa olen kannustanut erästä kollegaani myös hakeutumaan Savonian Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmaan. Jos omaa intoa opiskeluun löytyy, ylemmän tutkinnon suorittaminen kannattaa ehdottomasti!

Niina Voutilainen

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube