Olet täällä

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

Erikoistumiskoulutus 30 op

Tule kouluttautumaan Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta - erikoistumiskoulutukseen. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opintoja voidaan lukea hyväksi YAMK-tutkintoon. Opintoja voidaan lukea hyväksi YAMK -tutkintoon.
Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjausta sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.
 

Kohderyhmä

Jo työelämässä toimineille, korkeakoulututkinnon (amk) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneille.

 

Tavoitteet

Koulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija:
 
  • hallitsee asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot.
  • toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön eritysosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa.
  • hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä. 
  • osaa tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjusmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin.
  • arvioi ja kehittää toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä sekä tukee työyhteisönsä osaamista
  • osallistuu vastaanottotyön toimintatapojen ja hoito-ja palveluketjujen kehitys-ja uudistamistyöhön
 

Sisältö

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta - erikoistumiskoulutus koostuu kolmeasta toisiaan täydentävästä moduulista. Kaksi ensimmäistä moduulia tarkastelevat sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa käytännön näkökulmasta, kun taas kolmas moduuli käsittelee vastaanottotoimintaa käytäntö- ja käyttäjälähtöisen kehittämisen ja toiminnan uudistamisen näkökulmasta.

  • Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa 15 op
  • Asiakaslähtöinen ohjaus 8 op
  • Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen 7 op
 

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan yhteistössä Hämeen, Kajaanin, Karelian, Lapin, Oulun, Savonian ja Vaasan -ammattikorkeakoulujen kanssa.

Ajankohta

12.9.2018 - 23.5.2019

Lähipäivät 2018: 12. - 13.9., 4.10., 1.11., 13.12.2018
Lähipäivät 2019: 23. - 24.1., 21.2., 20. - 21.3., 25.4., 23.5.2019

Hinta

1000 € / osallistuja (alv 0%)
Laskutus kahdessa erässä

Hakeminen

Haku ajalla 19.3. - 18.5.2018.

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella 19.3. - 18.5.2018 välisenä aikana

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viimeistään 24.5.2018. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 1.6.2018 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube