Olet täällä

Tulevaisuuden kampusta visioimassa

Rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kilpailulla näkemystä tulevasta Savilahden alueesta

Savonia-ammattikorkeakoulu siirtää pääosan Kuopion toiminnoistaan Savilahden alueelle rakennettavalle kampukselle vuodesta 2020 lähtien. Rakennusarkkitehtiopiskelijat lähtivät pohtimaan, millainen uusi kampus voisi olla ja miten opetusta voidaan siellä järjestää. Savonian osakeyhtiön hallitus kävi maanantaina kokouksessaan keskustelua kampushankkeen jatkosuunnitelmasta, ja tutustui kilpailun tuloksiin.

Syyskuussa päättyneellä kilpailulla haettiin ideoita ja vaihtoehtoisia näkemyksiä Savonian kampuksesta. Kilpailuajan päätyttyä palkintolautakunta oli saanut neljä ehdotusta, ja totesi että kaikki ehdotukset täyttävät niiltä vaaditut kriteerit. Ehdotuksia arvostellessaan palkintolautakunta kiinnitti huomiota asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa erityisesti:

  • Ratkaisun arkkitehtoniseen ideaan ja toteutukseen
  • Ratkaisun toimivuuteen ja monikäyttöisyyteen virikkeellisenä toiminta- ja oppimisympäristönä
  • Sisätilojen luonnonvalon saantiin ja mahdollisiin sisätiloista avautuviin näkymiin
  • Ratkaisun kehittämis- ja toteuttamiskelpoisuuteen
  • Kampuksen visuaaliseen ilmeeseen, sen tunnistettavuuteen ja muistettavuuteen

Palkintolautakunta kiinnitti arvostelussaan enemmän huomiota ehdotusten arkkitehtonisiin ansioihin kuin yksityiskohtien virheettömyyteen. Lautakunta päätyi palkitsemaan ehdotukset ”Hyrrä” (tekijä Elina Viima) ja ”FuCeol” (tekijä Tommi Aalto) jaetulla ensimmäisellä palkinnolla. Lunastettujen ja palkittujen töiden ideoita voidaan käyttää jatkosuunnittelussa yksityiskohtien ratkaisumalleina.

Kolmas vuosi käynnistynyt

Vuoden 2014 syksyllä Savoniassa aloitettiin rakennusarkkitehtikoulutus. Rakennusarkkitehtien koulutukseen sisältyy erilaisten arkkitehtuurin alaan liittyvien tehtävien ja ongelmien ratkaiseminen esim. tulevaisuuden toimintojen ja toimintaympäristöjen ideointi ja kuvaaminen havainnollisella tavalla.

Koulusuunnittelu on arkkitehtuurin alalla oma erikoisalueensa, jossa yhdistyy pedagoginen ajattelu ja sitä tukeva fyysisen ympäristön suunnittelu. Koulurakennuksista on monissa kaupungeissa syntynyt oman alueensa monikäyttöisiä kulttuurikeskuksia, joita käytetään lähes kellon ympäri useisiin eri tarkoituksiin.

Lisätiedot:

Janne Repo, palkintolautakunnan sihteeri
Yliopettaja, arkkitehti SAFA
janne.repo@savonia.fi
044 785 6356

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube