Olet täällä

Uudistava johtajuus

Korkeakouludiplomi: Uudistava johtajuus

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: Vuonna 2020 opiskelu on maksutonta. Vuonna 2021: Avoimen amk:n opintomaksu on joko opintopisteperusteinen (15 euroa / opintopiste) tai opiskeluaikaperusteinen: lukukausimaksu (6 kk / 125 euroa) tai vuosimaksu (12 kk / 250 euroa).
Haku koulutukseen:

Ilmoittautuminen diplomiin sisältyville opintojaksoille on avoimen amk:n koulutuskalenterissa em. ajankohtina.

Kenelle:

Uudistava johtajuus -korkeakouludiplomin suorittaminen sopii osaksi ammatillista täydennyskoulutusta. Siitä on hyötyä esimies- ja johtotehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin aikoville. Koulutus sopii myös kaikille työyhteisön ja organisaation kehittämisestä sekä oman työnsä ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutuksessa ei ole pohjatieto- tai osaamisvaatimuksia.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot on mahdollista hyväksilukea osin tai kokonaan, jos myöhemmin jatkat tutkintokoulutuksessa. Opintojen vastaavuudesta ja hyväksilukemisesta päättää korkeakoulu tutkinto-ohjelmakohtaisesti.

Sisältö:

  • Lean-johtamisen perusteet
  • Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä
  • Service Design Thinking
  • Muutosjohtaminen
  • Tuloksekas esimiestyö
  • Työhyvinvoinnin kehittäminen
  • Uniterveys – Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina

Koulutuksen opetussuunnitelma >>

Opetusmuoto:

Uudistavan johtajuuden opinnot koostuvat seitsemästä eri opintojaksosta, kukin 5 op. Korkeakouludiplomiin tarvitaan kuusi opintojaksoa, sen laajuus on 30 op. Kun on suorittanut 30 op, saa uudistavan johtamisen osaajan digitaalisen osaamismerkin eli Open Badgen. 

Kun sinulla on koossa 30 op diplomiin kuuluvia opintoja, lähetä siitä viesti avoin.amk@savonia.fi -osoitteeseen. Listaa viestiin suorittamasi diplomiin kuuluvat opinnot ja niiden suoritusajankohdat. Lisäksi tarvitsemme sinun oman sähköpostiosoitteesi, koska sähköinen osaamismerkki lähetetään siihen. Älä käytä koulun tai työpaikkasi osoitetta. Suorituksesi tarkistetaan ja sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki. Saat myös ohjeet merkin käyttöönottamiseen.

Koulutus toteutetaan kokonaan joustavana verkko-opetuksena. 30 op tarkoittaa opiskelijan työnä noin 800 tuntia. Opintojaksoja on tarjolla kaikkina lukukausina eli syksyllä, keväällä ja kesällä.

Lisätietoja:

avoin.amk@savonia.fi

 

Korkeakouludiplomikoulutus on tiettyyn aihepiiriin keskittyvä täsmäkoulutus. Diplomikoulutus ei kuitenkaan ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Opinnoista on mahdollista tehdä myös yksittäisiä opintojaksoja avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube