Olet täällä

Teknologia-alan vuorovaikutteinen kv-myyntiosaaminen

Kansainvälisen myynnin osaajaksi teknologia-alalle

Koulutuksen laajuus: 40 op
Koulutuksen hinta: Maksuton
Aloituspaikat: 30
Haku koulutukseen: 20.5. – 31.8.2019
Koulutuksen ajankohta: 30.9.2019 – 19.5.2020
Koulutuspaikkakunta: Varkaus

Uutta suuntaa uralle

Kone- ja energiateknologiateollisuus on kasvanut taloudelliselta merkitykseltään suurimmaksi teollisuuden alaksi Pohjois-Savossa. Koneteollisuuden kärkiyritykset ovat nähneet hyviä menestys- ja kasvumahdollisuuksia, mikäli yritysten perusresurssit (osaava työvoima, infrastruktuuri ja yhteydet) pidetään kunnossa ja yritykset itse parantavat jatkuvasti tuottavuuttaan ja innovointia. Varkauden seudulla, kuten muuallakin Pohjois-Savossa, on jatkuvasti pulaa teknologia-alan työntekijöistä ja kansainvälisen liiketoiminnan myyntitehtäviin tarvitaan lisää osaajia. Koulutus vastaa teknologia-alan yritysten osaajatarpeisiin ja edistää osallistujien uusien urasuunnitelmien toteutumista. Esimerkiksi Elcolinella on kovat työllistämistarpeet lähivuosina (ks. video alla).

Koulutuksen suorittaneella on valmiudet toimia teknologia-alan yrityksissä myyntitehtävissä ja -projekteissa. Hän tuntee kansainvälisen liiketoiminnan erityispiirteitä ja kulttuureja, osaa toimia vuorovaikutteisesti ja käyttää englannin kieltä erilaisissa asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä.

Tähän koulutushankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Kenelle:

 • Tekniikan alan, liiketalouden tai muun soveltuvan alan tutkinnon suorittaneille
 • Englannin kielen perustaidon omaaville
 • Kansainvälisen myynnin osaamisen, verkostoitumisen ja vuorovaikutustaitojen kehittäjille
 • Uutta työuraa rakentaville työttömille, työttömyysuhan alaisille ja työssä oleville

Sisältö:

 • Palveluliiketoiminta 5 op
 • Vuorovaikutus ja asiakaspalvelu kansainvälisessä toimintaympäristössä 5 op
 • Myyntityö ja asiakaskokemuksen hallinta 5 op
 • Käytännön myyntiprojekti yrityksessä 5 op
 • Englannin kieli ja viestintä 5 op
 • Sales Process and Tools 5 ECTS
 • International Sales Management 5 ECTS
 • Storytelling and Content Marketing 5 ECTS

Katso tarkempi sisältökuvaus >>

Järjestäjät pitävät oikeuden muutoksiin.

Opetusmuodot:

Kontaktiopetusta on maanantaisin ja tiistaisin klo 9-16 lähiopetuksena Savonian Varkauden kampuksella. Soveltuva osa luennoista voidaan välittää videoneuvotteluyhteydellä. Lähiopetus koostuu aktivoivista opetusjaksoista, soveltavista käytännöllisistä harjoituksista ja simuloinneista, toiminnallisista projekteista yritysympäristössä, asiantuntijavierailuista sekä vuorovaikutteisesta ryhmä- ja pienryhmätyöskentelystä. 

Etäopiskelu sisältää monipuolisia itsenäisen opiskelun tehtäviä, joita voi suorittaa ajallisesti joustavasti. Etäopiskelussa käytetään Savonian Moodle-verkko-oppimisympäristöä. Opiskelijoilla on Savonian tietoverkkotunnukset ja käyttöoikeudet ohjelmistoihin, digitaalisiin palveluihin ja aineistoihin. Etäopiskelua varten opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone verkkoyhteydellä. Videoneuvotteluyhteyttä varten tarvitaan lisäksi webkamera ja kuulokemikrofoni.

Opintotuki:

Koulutus on osallistujille maksuton. Opiskelun ajalle on mahdollista saada Kelan opintotukea, Työllisyysrahaston (ent. Koulutusrahasto) aikuiskoulutustukea tai TE-palvelujen työttömän omaehtoisen opiskelun tukea, mikäli muut edellytykset täyttyvät.

Ota yhteyttä:

Ari Pitkänen, 044 785 6985, ari.pitkanen@savonia.fi
Sirpa Hietala, 044 785 6967, sirpa.hietala@savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube