Olet täällä

Eeva-Riitta Ylinen

Yhteystiedot:
eeva-riitta.ylinen@savonia.fi
044 785 6467

Vastuualueet ja pedagoginen toiminta: 

  • Sisätautien hoitotyö
  • Lääkehoito
  • Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta
  • Sairaanhoitaja tutkinto-ohjelmavastaava
  • Hoitotyön kliininen asiantuntija (YAMK) 
  • Kliininen asiantuntija-palliatiivinen hoito (YAMK)
  • Erikoistumisopinnot

Opinnot: 

  • Terveystieteiden tohtori
  • Terveystieteiden maisteri/terveystieteiden opettajankoulutus
  • Erikoissairaanhoitaja-sisätautien sairaanhoito

Kuvaus:

Olen hoitotyön opettaja ja erityisosaamisalueitani ovat sisätautien hoitotyö, lääkehoito, palliatiivinen hoitotyö sekä potilaan kliininen tutkiminen ja toimintakyvyn arviointi. Vuosittain olen järjestänyt terveysalan ammattilaisille suunnattuja potilaan kliiniseen tutkimisen ja lääkehoidon täydennyskoulutuksia. Olen toiminut vastuuopettajana terveysalan ammattilaisille suunnatuissa erikoistumisopinnoissa (esim. sairaanhoitajan vastaanottotoiminta, palliatiivinen hoitotyö) sekä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa opinnoissa (hoitotyön kliininen asiantuntija, kliininen asiantuntija- palliatiivinen hoito). Vuosien aikana olen todennut, että koulutuksiin hakeutuu innokkaita ja lahjakkaita opiskelijoita, joilla on halu jatkuvaan oppimiseen ja hoitotyön kehittämiseen.

Työskentelen tällä hetkellä ammattikorkeakoulumme projektivastaavana EduPal-hankkeessa (palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen hanke), jossa laadittiin valtakunnallinen suositus palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetusohjelmasta ammattikorkeakoulujen hoitotyöhön ja yliopistojen lääketieteen perusopetukseen sekä luotiin valtakunnalliset ja yhtenäiset suositukset erikoistumiskoulutuksesta palliatiiviseen hoitotyöhön ja lääketieteeseen. Vastuullani olevat erikoistumis- ja YAMK-opinnot pohjautuvat hankkeessa laadittuihin suosituksiin sekä valtakunnallisesti yhtenäisiin opintokokonaisuuksiin.

 

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube