Olet täällä

Kliinisen osaamisen edelläkävijä

Kliininen osaaminen koostuu terveysalan työntekijöiden monipuolisesta osaamisesta, jota sovelletaan päivittäin terveyspalveluiden tuottamisessa. Kliininen osaaminen syntyy yhdistettäessä näyttöön perustuvatieto ja käytännön taidot terveydenhuollossa.

”Kliininen osaaminen sosiaali- ja terveysalalla tarkoittaa asiakkaaseen ja potilaaseen kohdistuvaa, käytännönläheistä työtä ja terveyspalveluiden tuottamista. Osaaminen edellyttää tietoja, taitoja ja motivaatiota oman osaamisen käytössä ja kehittämisessä. Kliininen osaaminen perustuu vahvaan teoreettiseen tietoon ja alan vaikuttaviksi arvioitujen tutkimus-, hoito- ja toimintakäytänteiden sekä niissä tarvittavien välineiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön. Tällainen osaaminen syntyy tutkitun tiedon ja käytännön taitojen yhdistyessä tilanteiden mukaisesti ja sitä tehdään yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja eri ammattiryhmiin kuuluvien ammattilaisten kanssa.” 

Tarkemmin asiantuntijoidemme ajatuksia kliinisestä osaamisesta voit kuunnella Marja Silen-Lipposen ja Leena Tikan podcastista >>

Savonia tarjoaa jatkuvan oppimisen koulutusta terveysalalle suuntautuville, uusiin työtehtäviin pätevöityville työntekijöille ja erityistehtäviin pyrkiville asiantuntijoille.

Kliininen osaaminen kehittyy tutkimuksen, teknologian ja ihmisten käyttäytymisen mukana.  Kaikki tämä vaikuttaa käynnissä olevaan kliinisen työn murrokseen, joka uudistaa työprosesseja, työnkuvia ja palvelurakenteita. Savonia on aktiivisesti mukana kehittämässä kliinisen osaamisen koulutusta lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Tavoitteenamme on olla kansallisesti ja kansainvälisesti huippuluokan kouluttaja, ja tuomme tämän osaamisen asiakkaidemme ja opiskelijoidemme käyttöön!

Tarjoamme laaja-alaisesti kliinistä koulutusta eri tarpeisiin ja tilanteisiin

Erityisiä osaamiskärkiämme ovat:

Asiantuntijoidemme lisäksi tarjoamme käyttöösi kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaniemme parasta osaamista.

Meillä opiskelet joustavasti kotisohvallasi tai bussin penkillä joustavien etäoppimisratkaisujemme avulla, toisaalta pääset kehittämään kädentaitojasi ja vuorovaikutusta havainnollisissa taitopajoissamme.  Opiskelu on pilkottu sopiviksi osiksi, joista voit valita itsellesi sopivan kokonaisuuden, elämäntilanteeseesi sopivassa aikataulussa. Näin pääset pätevöitymään unelmatyöhösi sujuvasti työn ja henkilökohtaisen elämän rinnalla.

Avoimet ja täydennyskoulutukset voidaan soveltuvin osin hyväksilukea terveysalan eri tutkintoihin, mikäli päädyt opiskelemaan terveysalaa!

Tutustu tarjontaamme

Tutkintokoulutukset - AMK ja ylempi AMK

AMK-koulutukset ovat tarkoitettu vähintään toiseen asteen tutkinnon suorittaneille hakijoille ikään katsomatta. Osa koulutuksista toteutetaan monimuotototeutuksina, jolloin opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti verkon kautta. Ylempi AMK-koulutus on tarkoitettu korkeakoulututkinnon jo suorittaneille hakijoille, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus alalta. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Kaikki ylemmät AMK-koulutukset toteutetaan monimuotokoulutuksina, jolloin opiskella voi myös töiden ohella. 

Tammikuun 2021 haussa voi hakea Bachelor of Health Care, Registered Nurse ja Master's Degree Programme in Digital Health -koulutuksiin. Opinnot käynnistyvät syksyllä 2021. 

Kevään 2021 yhteishaussa on alla olevat koulutukset, opinnot käynnistyvät syksyllä 2021

Bioanalyytikko (AMK)
Ensihoitaja (AMK)
Fysioterapeutti (AMK)
Röntgenhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK)
Suuhygienisti (AMK)
Bioanalyytikko / Röntgenhoitaja (ylempi AMK), kliininen asiantuntija
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), hyvinvointikoordinaattori
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kuntoutus

Lue lisää kevään yhteishaun sivuilta!

Ollut haussa syksyllä 2020, koulutus alkaa tammikuussa 2021

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
 • Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), Ensihoidon johtaminen
 • Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla

Klikkaa ja lue lisätietoa syksyn haussa olleista koulutuksista!

 

 

 

Täydennyskoulutus, erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto, joka korvaa ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.

 

Tammikuussa 2021 alkavat

 • Infektioiden torjunta ja hygieniaosaaminen 30 op
 • Palliatiivisen hoidon asiantuntija 30 op
 • Kotihoidon teknologia 30 op 

Syksyllä 2021 alkavat

 • Aivoterveyden edistäminen 30 op
 • Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta 30 op
 • Mielenterveys- ja päihdetyö 30 op
 • Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä 30 op
 • Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju 30 op
 • Asiakas- ja palveluohjaus 30 op
 • Lastensuojelu 30 op

 

Tutustu koulutuksiin erikoistumiskoulutusten sivuilla >>

Täydennyskoulutus, lyhyt- ja pitkäkestoiset

Eri mittaiset täydennyskoulutukset ovat joustava tapa kehittää osaamistasi. Alla olevasta taulukosta voit tutustua tarjontaamme.

 

 

Koulutuksen nimi

Alkupvm.

Loppupvm.

Ilm. päättyy

Luotettavat spirometriatutkimukset

17.11.2020

17.11.2020

6.11.2020

Alaselkäkivun kliininen päättely ja hoito biopsykososiaalisessa viitekehyksessä

20.11.2020

20.11.2020

10.11.2020

Hoitotason ensihoito 30 op

12.1.2021

30.11.2021

17.11.2020

Webinaari: Pelillisyys ja sen hyödyntäminen työssä

7.12.2020

7.12.2020

23.11.2020

Terapeuttisen harjoittelun klinikkapäivä

15.1.2021

15.1.2021

21.12.2020

AVEKKI-kouluttajien näytönantopäivä 25.1.2021

25.1.2021

25.1.2021

4.1.2021

AVEKKI II -kouluttajakoulutus 9 op

8.2.2021

8.6.2021

6.1.2021

Basic Body Awareness terapia II (BBAT II)

31.1.2021

5.2.2021

10.1.2021

Webinaari: Suolisto ja aivoterveys

2.2.2021

2.2.2021

12.1.2021

Hoitajan valmiudet kliiniseen tutkimiseen: Hengityselimistön ja vatsan alueen tutkiminen

11.2.2021

11.2.2021

21.1.2021

Kinetic Control

12.2.2021

17.4.2021

22.1.2021

Webinaari: Etäohjaus

25.2.2021

25.2.2021

4.2.2021

Webinaari: Diabeteksen hoito - tyypin 1 ja 2 perusperiaatteet

3.3.2021

4.3.2021

10.2.2021

Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) ja hoitomenetelmät

26.3.2021

26.3.2021

4.3.2021

Avoimen haavahoidon periaatteet

22.4.2021

22.4.2021

1.4.2021

AVEKKI-kouluttajien näytönantopäivä 26.4.2021

26.4.2021

26.4.2021

5.4.2021

AVEKKI-toimintatapamalli lasten ja nuorten kanssa työskenteleville

27.4.2021

27.4.2021

6.4.2021

Fysioterapia olkapään ongelmissa

21.5.2021

22.5.2021

30.4.2021

Turvallinen lihasinjektio -verkkokoulutus

4.5.2020

31.5.2021

30.5.2021

Kliinisesti erikoistunut osaaja: Uroterapia 30 op

14.10.2021

18.11.2022

16.8.2021

 

Avoin AMK

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja, useamman opintojakson muodostamia opintokokonaisuuksia, polkuopintoja (tavoitteena tutkinto) tai täydentää aikaisemmin kesken jääneitä tutkinto-opintoja. Opetusta järjestetään päivä-, monimuoto- ja verkko-opetuksena.

 

Avoin nonstop-verkkokoulutus

 

Kevät 2021

Ilmoittautuminen 16.11. – 29.11.2020 Savonian koulutuskalenterissa. Koulutusten sisältöihin voit tutustua nettisivuillamme.  

 • Hammaslääketieteellinen kuvantaminen ja potilaan ohjaus
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-alalla
 • Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät
 • Pään alueen kuvantaminen ja kuntouttava suunterveydenhoito
 • Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito
 • Biopankki (yamk-taso)
 • Lähtökohdat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (yamk-taso)

 

 

Kehitämme jatkuvasti tarjontaamme yhteistyössä asiakkaittemme kanssa.

 

Kouluttajina huippuluokan osaajat

Koulutustemme suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat oman alansa huippuasiantuntijat. Esittelemme heitä vuoden 2020 aikana tällä sivulla!

  

Erikoistilat ja -laitteet käytössäsi

Simulaatiokeskus

Savilahden kampusalueella sijaitseva Savonian simulaatiokeskus tarjoaa erinomaiset taitopaja- ja full scale harjoittelutilat ammatilliseen täydennyskoulutukseen.  

 

VireTori

VireTori on Savonian sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden oppimisympäristö, jossa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan hyvinvointialan palveluiden tuottoa sekä pyörittämään omaa vastaanottotoimintaa. VireTorilla harjoittelevat mm. fysioterapia-, terveydenhoitaja-, ja sairaanhoitajaopiskelijat. VireTorilla toteutetaan matalan kynnyksen terveyttä edistävää ohjausta ja neuvontaa, toimintakykykartoituksia sekä kuntotestausta.

 

Kansainvälisyys kliinisen osaamisen painoalalla

Kliinisen osaamisen painoalan vaikuttavuus levittäytyy myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Olemme mukana kansainvälisissä hankkeissa, joissa saamme kansainvälistä osaamista hyödynnettyä täällä Suomessa. Toisaalta olemme myös viemässä omaa osaamistamme ulkomaille. Alla kooste muutamasta ajankohtaisesta kansainvälisestä hankkeesta.

Future Technologies in Education
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vastata tulevaan työvoimatarpeen kasvuun kehittämällä terveysalan koulutuksen tarjontaa. Hankkeessa hyödynnetään autenttisia virtuaalitekniikan mahdollistamia oppimisympäristöjä. Hankkeen aikana rakennetuissa oppimisympäristöissä kouluttautuu noin 270 henkilöä. Kohderyhmänä ovat laboratorioalan ja perioperatiivisen hoitotyön opiskelijat, opettajat ja työelämän edustajat. Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on hyväksi havaittujen oppimisympäristöjen ja toimintamallien selvittäminen sekä virtuaalisen opintokokonaisuuden rakentaminen. Lue lisää hankkeen verkkosivuilta

InovSafecare - Educating students for innovative infection prevention and control practices in healthcare settings
InovSafeCare-hankkeen tavoitteena on kehittää ja tuottaa innovatiivisia ratkaisuja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyn ja erityisesti aikaisempaa paremman aseptisen toiminnan koulutukseen sekä terveydenhuollon opiskelijoiden että ammatillisen täydennyskoulutuksen kehittämiseen. Hankkeesta hyötyvät myös terveydenhuollon organisaatiot, terveydenhuollon organisaatioiden henkilöstö ja viime kädessä terveydenhuoltopalvelujen käyttäjät eli asiakkaat ja potilaat. Työtä tehdään yhdessä kansainvälisten partnereiden kanssa. Lue lisää hankkeen verkkosivuilta

Kliinisen osaamisen kansainvälistä työtä tehdään myös Savonian soveltavan hyvinvointiteknologian painoalalla

 

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube