Olet täällä

Sosionomi (AMK), varhaiskasvatus

Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Iisalmi
Toteutustapa: Monimuotototeutus
Koulutukseen haku: 2. - 7.9.2020. Hakuaika päättyy 7.9.2020 klo 15.00.
Lähiopetuspäivät: Keväällä 2021 lähiopetusta ke-pe viikoilla 2, 5, 11, 17 ja 20.
Aloituspaikat: 20 

Savoniassa sosionomikoulutuksen myötä saat asiantuntevan ja työelämän tarpeisiin vastaavan osaamisen. Sosionomit ovat hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäjiä elämänkaaren eri vaiheissa. Valmistuttuasi osaat uudistaa hyvinvointipalveluja, ja kehittää yhteisöllisiä ja osallistavia toiminta- ja tukimuotoja eri väestöryhmien tarpeisiin. Toimit mm. lasten, nuorten ja perheiden kanssa, ja tuet heitä muuttuvissa elämäntilanteissa sekä erilaisissa arjen haasteissa.

Sosionomina tunnet hyvinvointia ja turvallisuutta tuottavan palvelujärjestelmän, sosiaaliohjauksen ja sosiaali- ja terveysalan palveluiden tuottamisen muodot sekä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt. Sosionomien erikoisosaaminen liittyy elämänkaaren eri vaiheisiin, asiakasryhmiin sekä työmenetelmiin. Varhaiskasvatuksessa sosionomit toimivat lasten kasvun ja kehityksen sekä perheiden hyvinvoinnin tukena. Palvelurakenteet ja työkäytännöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Eri palvelualojen toiminnalliset rajat hämärtyvät, ja palveluja tuotetaan yhä asiakaslähtöisemmin. Sosionomina osaat ennakoida tulevaisuuden muutoksia, ja haluat olla mukana tuottamassa ja kehittämässä palveluja. Osaat myös toimia digitaalisessa toimintaympäristössä.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista. Ensimmäisenä opiskeluvuonna hankit perusosaamisen sosiaalialan tietoperustasta asiakastyössä ja alan ammattietiikasta. Toisena opiskeluvuonna perehdyt asiakaslähtöiseen työhön sosiaalialalla syvällisemmin sekä alan työmenetelmiin eri ympäristöissä. Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuonna syvennät ammatillista osaamistasi varhaiskasvatuksen osaajana. Lisäksi hankit, sovellat ja syvennät tutkimuksellista kehittämisosaamistasi, yhteiskuntaosaamistasi sekä johtamisosaamistasi.

Opetussuunnitelma verkossa >>

Koulutuksen toteutus

Monimuoto-opetuksessa vaihtelevat lähiopetus, verkko-opiskelu, simulaatiot, projektit sekä ammattitaitoa edistävät harjoittelut. Harjoittelut ovat kokopäiväistä opiskelua ja toteutuvat vuosittain kymmenen viikon jaksoina (yhteensä 3x15 op). Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Lähiopetus toteutuu keskimäärin 3-5 päivänä kuukaudessa ja tämän lisäksi 1-2 päivää kuukaudessa läsnäoloa vaativana etäopetuksena. Opintojen alkaessa opiskelija laatii yhdessä oman opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa huomioidaan myös aiemmin hankittu osaaminen.

Monimuoto-opiskelu on mahdollista työn ohessa, mutta vaatii joustavuutta sekä opiskelijalta että työnantajalta. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta paljon itsenäistä opiskelua sekä yksin että pienryhmissä lähipäivien välillä hyödyntäen digitaalisia oppimisympäristöjä.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan 2. - 7.9.2020 Opintopolussa. Hakuaika päättyy 7.9.2020 klo 15.00.

Sosionomin (AMK) opintoihin voivat hakea henkilöt, joilla on joko kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kaksi vuotta työkokemusta varhaiskasvatuksesta edellä mainitun tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja hakemisesta löydät Opintopolku.fi -verkkopalvelusta kohdasta "Savonian sosiaali- ja terveysalan erillishaku: Sosionomi (AMK), varhaiskasvatus, monimuotototeutus".

Lataa koulutuksen pdf-esite >>

 

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube