Olet täällä

Erillishaut

Savonia järjestää kahdesti vuodessa erillishakuja, syksyllä marraskuun alussa ja keväällä toukokuun alussa.
Hakeminen tapahtuu hakuaikana sähköisellä lomakkeella www.opintopolku.fi.

Seuraava hakuaika on 2. - 15.5.2020

Erillishauissa voivat hakea:

  • muualla kuin Savonian avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet
  • siirto-opiskelijat
  • uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta hakevat

Aloituspaikat vaihtelevat vuosittain ja tutkinto-ohjelmittain. Opiskelijoita valitaan sen verran kuin tutkinto-ohjelmassa on vapaita opiskelupaikkoja. Jos hakijoita on enemmän kuin vapaita opiskelupaikkoja, tapahtuu valinta opintopistemäärän perusteella.

Erillishaun tulokset ovat selvillä noin neljän (4) viikon päästä haun päättymisestä. Päätös lähetetään hakijalle sähköpostitse. Päätökseen tyytymätön voi kirjallisesti hakea oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen Savonia-ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.

Lisätietoja Hakijapalveluista
sähköpostitse hakijapalvelut@savonia.fi
puhelimitse 044 785 7002

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube