Olet täällä

Sosiaali- ja terveysalan erillishaku

Savonia järjestää kahdesti vuodessa erillishakuja, syksyllä marraskuun alussa ja keväällä toukokuun alussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.

Sosiaali- ja terveysalalla erillishaussa voi esimerkiksi hakea uutta tutkinto-oikeutta saman alan tutkintoon siinä tapauksessa, että haluaa suorittaa uuden tutkinnon samalla alalla (aiemman AMK-tutkinnon on oltava valmis hakuajan loppuun mennessä). Tämä koskettaa seuraavia tutkintoja:

  • Sosionomi (AMK) voi hakea uudestaan Sosionomiksi opiskelemaan varhaiskasvatuksen opinnot (antaa kelpoisuuden toimia lastentarhanopettajana)
  • Sairaanhoitaja (AMK) voi hakeutua opiskelemaan kätilöksi, terveydenhoitajaksi tai ensihoitajaksi
  • Kätilö (AMK) voi hakeutua opiskelemaan terveydenhoitajaksi tai ensihoitajaksi
  • Terveydenhoitaja (AMK) voi hakeutua opiskelemaan kätilöksi tai ensihoitajaksi
  • Ensihoitaja (AMK) voi hakeutua opiskelemaan kätilöksi tai terveydenhoitajaksi

Hakukohteet vaihtelevat hakuaikojen välillä, eikä kaikkiin tutkintoihin voi hakea jokaisessa hakuajassa. Lisäksi hakukohteina voi olla myös erillisiä, tietylle hakijaryhmälle suunnattuja opintoja.

Seuraava hakuaika on 1.-15.11.2018

Syksyn erillishaun hakukohteet julkaistaan ennen hakuaikaa.

Kevään 2018 hakukohteet

Varhaiskasvatuksen opinnot 60 op, Sosionomi (AMK), 20 opiskelupaikkaa

Varhaiskasvatuksen opintoihin voivat hakea Sosionomin (AMK) tutkinnon suorittaneet, joilla on varhaiskasvatuksen työkokemusta lastentarhanopettajan tehtävissä vähintään yksi vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen, mutta ei ole kelpoisuutta lastentarhanopettajan tehtäviin.

Tämä koulutus on tarkoitettu sosionomeille (AMK), jotka haluavat opiskella varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot (60 op) osana uutta sosionomi (AMK) -tutkintoaan. Mikäli varhaiskasvatukseen liittyvä uusi lainsäädäntö tulee nyt esitetyssä muodossa voimaan, olet kelpoinen työskentelemään varhaiskasvatuksen opettajana sekä varhaiskasvatuksen sosionomina, jos sinut on hyväksytty opiskelemaan ennen 1.8.2019 ja valmistut 31.7.2023 mennessä. Koulutus ei anna kelpoisuutta esiopettajan tehtäviin.

Opinnot toteutetaan osana sosionomin tutkinto-ohjelmaa joustavasti digitaalisia oppimisympäristöjä ja opetusvälineitä hyödyntäen. Koulutuksessa toteutuu opiskelijan systemaattisesti ohjattu oppimisprosessi sekä opettajatuutorin ohjaus. Opintoihin sisältyy pedagoginen harjoittelu (15 op) päiväkodissa ja tutkimus- ja kehittämistehtävä (15 op) varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön. 

Opiskelu edellyttää hyviä verkko-opiskelutaitoja.

Opiskelijavalinta tehdään motivaatiokirjeen ja työkokemuksen perusteella. Hakijat liittävät Opintopolun hakulomakkeelle kopion Sosionomin (AMK) tutkintotodistuksesta, työtodistukset lastentarhanopettajan työkokemuksesta sekä motivaatiokirjeen.

Motivaatiokirjeen tehtävänanto

Opiskeluoikeutta myönnetään 2,5 vuotta ajalle 1.7.2018 - 31.12.2020. Heinä-elokuun ajalle opiskelijat saavat opintoihin orientoivan ennakkotehtävän. Lauantaina 1.9.2018 järjestetään lähiopetuspäivä Iisalmen kampuksella.

 

Terveydenhoitaja (AMK), 4 opiskelupaikkaa

Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelmaan voivat hakea Sairaanhoitajan (AMK), Kätilön (AMK) ja Ensihoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneet.

Opiskelijavalinta tehdään aiemman tutkinnon arvosanojen keskiarvon ja opinnäytetyön arvosanan yhteispisteytyksen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Hakijat liittävät Opintopolun hakulomakkeelle kopion tutkintotodistuksesta ja opintorekisteriotteesta.

Opiskeluoikeutta myönnetään 1,5 vuotta ajalle 3.9.2018 – 31.12.2019.

Opinnot toteutetaan päiväopiskeluna henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS) mukaisesti. HOPS-opiskelijoilla ei ole erillisjärjestelyjä, vaan he osallistuvat muun tutkinto-opiskeluryhmän mukaiseen opetukseen. Harjoittelu ja osa teoriaopinnoista edellyttävät pakollista läsnäoloa opetuksessa.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Täytä hakulomake hakuaikana 1. - 15.11.2018. Huom! Haku päättyy 15.11.2018 klo 15.00. 

Hakukohteet julkaistaan ennen haun alkamista.

Klikkaa hakukohteen kohdalta "Avaa lisätiedot" ja klikkaa "Täytä hakulomake" oikean haun kohdalta, haun nimi on SOSIAALI- JA TERVEYSALAN ERILLISHAKU, Savonia AMK, syksy 2018.

Lisätietoja voit kysyä Savonian hakijapalveluista hakijapalvelut@savonia.fi.

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr