Olet täällä

Siirto-opiskelijat

Seuraava hakuaika on 2. - 15.11.2020

Savonia järjestää kahdesti vuodessa siirtohaun, syksyllä marraskuun alussa ja keväällä toukokuun alussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Savonia-ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossakin toisessa suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtoa voit hakea, jos opintosi voidaan hyväksilukea hakemaasi tutkinto-ohjelmaan. Jos opiskelet ulkomailla, voit hakea Savonia-ammattikorkeakouluun yhteishaussa.

Jos olet jo Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelija, löydät ohjeet sisäisestä siirrosta Savonian Repusta.

Hakukohteet

 • Siirtohaun hakukohteet voivat vaihdella hakuaikojen välillä riippuen vapaiden opiskelupaikkojen määrästä.
 • Syksyn 2020 siirtohaun hakukohteet julkaistaan lokakuun loppuun mennessä. 

Valintaperusteet

 • Siirtoa voit hakea aikaisintaan ensimmäisen lukukauden aikana, jolloin olet läsnä olevana opiskelijana. 
 • Sinulle täytyy tai on täytynyt kertyä AMK-opintoja vähintään 22 op / lukukausi tai 45 op / lukuvuosi (YAMK-opintoja 15 op / lukukausi tai 30 op / lukuvuosi). Hyväksilukuja ei lasketa kertymään. Opinnot tulee olla kirjattuna rekisteriin hakuajan loppuun mennessä. Keskeneräisiä opintoja ei huomioida.
 • Norminmukaista tutkinnon suoritusaikaa täytyy olla jäljellä vähintään yksi (1) lukukausi.

Huomioitavaa

 • Voit siirtyä englanninkielisestä tutkinto-ohjelmasta suomenkieliseen tai toisin päin. Kielitaito voidaan testata ja jos kielitaito todetaan riittäväksi, voi siirtyminen olla mahdollinen. HUOM! Suurin osa opinnoista tulee suorittaa sillä tutkinto-ohjelman opetuskielellä, josta valmistuu. Esimerkiksi englanninkielisestä tutkinto-ohjelmasta ei voi valmistua, jos suurin osa opinnoista on suoritettu suomeksi.
 • Terveysalalla tutkinto-ohjelman on oltava sama kuin lähtökorkeakoulussasi. Siirtyminen on kuitenkin mahdollista sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön tutkintojen välillä.
 • Liiketalouden päivätoteutukseen siirtyminen ei ole mahdollista kesken ensimmäisen opiskeluvuoden opetussuunnitelman rakenteen vuoksi.
 • Tanssinopettajakoulutukseen ja musiikkipedagogikoulutukseen siirtyminen edellyttää soveltuvuuskokeesta riittävän tuloksen saamista. Hakukelpoiset hakijat kutsutaan hakuajan päättymisen jälkeen Savonian soveltuvuuskokeeseen.
 • Rakennusarkkitehtikoulutukseen siirtyminen edellyttää soveltuvuuskokeesta riittävän tuloksen saamista. Hakukelpoiset hakijat kutsutaan hakuajan päättymisen jälkeen rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Tämä ei koske hakijoita, jotka jo opiskelevat rakennusarkkitehtikoulutuksessa Metropoliassa, Tampereen ammattikorkeakoulussa tai Oulun ammattikorkeakoulussa ja jotka hakevat siirtoa Savoniaan.
 • Mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaita opiskelupaikkoja, voidaan valinnassa painottaa opintojen etenemistä tai opintomenestystä.

Valinnan edellytykset

Valinta on mahdollinen vain, jos

 • täytät siirtohaun valintaperusteet
 • koulutuksessa on vapaita opiskelupaikkoja
 • opintosi voidaan joko hyväksilukea tai sisällyttää hakemaasi Savonian tutkinto-ohjelmaan siten, että pystyt suorittamaan tutkintosi tavoiteajassa eli säännönmukaisen opiskeluoikeuden aikana uudessa tutkinto-ohjelmassa.

Hakuajan jälkeen

 • Hakijoille ilmoitetaan siirtohaun päätökset sähköpostitse noin kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.
 • Hyväksytyn siirtohakijan tulee vahvistaa siirtyminen Savoniaan päätöksen mukana olevalla "siirron vahvistaminen" lomakkeella annettuun määräaikaan mennessä.
 • Lähtökorkeakoulusta tulee erota vasta sen jälkeen kun on saanut päätöksen hyväksymisestä ja kun kaikki keskeneräiset opinnot on kirjattu opintorekisteriin. Erota täytyy kuitenkin viimeistään kun opinnot alkavat Savoniassa. Erotodistus ja lopullinen rekisteriote on esitettävä viimeistään ensimmäisenä opiskelupäivänä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelujen toimistossa.
 • Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes erotodistus ja rekisteriote on esitetty.

Hakuohjeet

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Hakukohteet löydät huhtikuun loppuun mennessä osoitteesta www.opintopolku.fi. Vaihtoehtoisesti voit myös etsiä koulutuksia kirjoittamalla hakukenttään koulutuksen nimen + Savonia, esim. Tradenomi Savonia. Klikkaa "Avaa lisätiedot" sen koulutuksen kohdalta, johon aiot hakea. Klikkaa "Täytä hakulomake" oikean haun kohdalta, haun nimi on SIIRTOHAKU, Savonia AMK, + hakukausi, esim. syksy 2020.

Täytä hakulomake hakuaikana. Huom! Haku päättyy viimeisenä päivänä klo 15.00.

Sinun tulee liittää seuraavat oppilaitoksen edustajan allekirjoittamat ja leimaamat liitteet hakulomakkeellesi 17.11.2020 klo 23.59 mennessä:

 • ajan tasalla oleva opintorekisteriote, josta selviää tarvittava opintopistekertymä
 • opiskelutodistus, josta selviää käytetyt läsnä- ja poissaololukukaudet

Lisätietoja voit kysyä hakijapalvelut@savonia.fi

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube