Olet täällä

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1300 €
Aloituspaikat: 15
Haku koulutukseen: 25.9. - 17.11.2019
Koulutuksen ajankohta: 7.1.2020 - 31.1.2021

Haluatko soveltaa musiikillista osaamistasi hyvinvoinnin edistäjänä? Yhteisömuusikko hyödyntää musiikkia toimiessaan erilaisissa yhteisöissä, kuten lapsi- ja nuorisotyössä, vanhustyössä ja erityisoppijoiden parissa. Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus tarjoaa työkaluja taiteen  kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen moniammatillisesti.

Koulutusesite >>

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu erityisesti musiikki-, kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysalan soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneelle, jolla on perustason musiikillinen osaaminen tai vastaavat taidot. Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa musiikkitoimintaa erilaisissa yhteisöissä. Sopivia pohjakoulutuksia ovat mm. musiikkipedagogi, muusikko, kirkkomuusikko ja sosionomi.

Tavoitteet

 1. Tunnet yhteisötaiteen lähtökohtia ja menetelmiä sekä osaat hyödyntää alan tutkimustietoa. Kykenet suunnittelemaan ja toteuttamaan sisällöllisesti ja menetelmällisesti elämyksellistä musiikkitoimintaa.
 2. Toimit sosiokulttuurisen innostamisen ja osallistavan taiteen tavoitteiden mukaisesti - asiakaslähtöisesti ja eettisesti.
 3. Opit analysoimaan ja arvioimaan asiakastyön menetelmiä ja kehittämään niitä omassa työssäsi. Hahmotat kansallisia ja kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia ja verkostoja.
 4. Opit tuotteistamaan ja markkinoimaan omaa osaamistasi sekä hahmottamaan erilaisia työllistymisen ja työllistämisen mahdollisuuksia.

Sisältö

 • Yhteisömuusikkona yhteiskunnassa 5 op
 • Syventävät opinnot 15 op
 • Kehittämisprojekti 10 op

Katso opetussuunnitelma >>

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opinnot voidaan suorittaa työn ohessa. Koulutukseen sisältyy kahdeksan lähijaksoa ja loppuseminaari.

Ajankohta

7.1.2020 - 31.1.2021

Kevään 2020 lähijaksot
23.-24.1., 20.-21.2., 19.-20.3., 14.-15.5.

Hinta

Opintojen hinta on 1300 € (alv 0%). Hintaan sisältyvät yhteinen lähijaksojen opetus sekä etäopintojen ja kehittämisprojektin ohjaus. Opiskeluun liittyvistä mahdollisista opintokäynneistä sekä lähiopiskelun aikaisista matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista opiskelija vastaa itse.

Tiesitkö, että koulutus on verovähennyskelpoista? Koulutusmenot ovat vähennyskelpoisia henkilöverotuksessa. Myös työnantaja voi saada työntekijän koulutukseen käyttämästä ajasta verovähennyksen. Lue lisää www.vero.fi

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella 25.9. - 17.11.2019 välisenä aikana. Hakuaika päättyy 17.11.2019 klo 23:59. Hakulomakkeella hakija vastaa myös ennakkotehtäväkysymyksiin.

Valintakoe järjestetään 29.11.2019. Valintaan vaikuttavat musiikillinen osaaminen, vuorovaikutusosaaminen, tutkinto ja työkokemus. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse joulukuun alussa. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanottaminen 17.12.2019 mennessä. 

Ennakkotehtävä

​Hakulomake sisältää ennakkotehtävän, joka koostuu neljästä kysymyksestä. Tutustu ja valmistaudu kysymyksiin ennakkoon ja vastaa niihin hakulomakkeella. Portfolion voit palauttaa hakemuksen liitteenä tai ilmoittaa verkko-osoitteen kotisivuille.

 1. Portfolio tai muu kooste, jolla kuvaat tähän asti tekemääsi (mieluiten sähköisenä, esim. kotisivut).
 2. Reflektiotehtävä, jossa visioit tulevaisuuttasi koulutuksen jälkeen. Olet valmistunut yhteisömuusikkokoulutuksesta ja saanut sen myötä työtehtäviä, jotka ylittävät kaikki odotuksesi. Kerro mitä teet ja kenen kanssa toimit. Mitä yhteisömuusikon työ merkitsee sinulle? Miten koulutus on auttanut sinua tähän tilanteeseen?
 3. Kuvaus, jossa kerrot nykyiset osaamis- ja oppimistarpeesi syventymiskohteen alueella.
 4. Alustava suunnitelma kehittämisprojektista, jonka voisit toteuttaa 10 opintopisteen laajuisena vuoden aikana Yhteisömuusikko-opinnoissa.
  • Kenelle projekti on suunnattu?
  • Mitkä ovat projektin tavoitteet?
  • Miten tavoitteisiin päästään?
  • Ketkä ovat yhteistyökumppaneita?
  • Perustele projektin merkityksellisyys.

Valintakoe

Aika: 29.11.2019 klo 9 alkaen
Paikka: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C, 70100 Kuopio

 • Ennakkotehtävä hakuaikana 20 p.
 • Soitto- ja/tai laulunäyte (10 min) 40 p.
 • Ryhmätehtävä (20 min) 20 p.
 • Yksilöhaastattelu (10 min) 20 p.

Kukin tehtävä on suoritettava hyväksytysti (vähintään 50 % pisteistä).

Lisätiedot

Sari Mokkila-Karttunen, koulutusvastuupäällikkö, sari.mokkila-karttunen@savonia.fi
Mari Miettinen, lehtori, mari.miettinen@savonia.fi
Marko Salmela, lehtori, marko.salmela@savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube