Olet täällä

Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä

Erikoistumiskoulutus 30 op

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee muutostyön asiantuntijoita uudistuvissa toimintarakenteissa. Kehittäjän erikoistumiskoulutus tuottaa yhdessä työelämän ja asiakkaiden kanssa innovatiivista ja tulevaisuuden ennakointia hyödyntävää osaamista. Lähtökohtana on sote-uudistuksen tuottamat palveluiden ja toimintatapojen muutokset ja uudistamistarpeet.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan amk-tutkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten. Ketterä erikoistumiskoulutus on täydennyskoulutuksen uusi muoto. Koulutus tuottaa osaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä. Se on suunniteltu jo työelämässä toimineille ammattilaisille.

Sisältö

30 opintopisteen kokonaisuus rakentuu kuudesta 5 opintopisteen modulista:

  • Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut
  • Käyttäjälähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut
  • Digitalisaatio ja ePalvelut
  • Palveluiden laatu ja vaikuttavuuden arviointi
  • Sosiaali- ja terveystalousosaaminen
  • Kehittämisosaamisen tehtävä
     

Katso tarkemmat tiedot opetussuunnitelmasta.
Lisätiedot kustakin opintojaksosta avautuvat opintojakson koodia klikkaamalla.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lukuvuonna 2017-2018 monimuotokoulutuksena moderneja oppimisympäristöjä hyödyntäen. Oppimistehtävät integroituvat työelämän ja oman asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema. Koulutuksen aloituspäivä on 11.9.2017 ja loppuseminaari pidetään toutokuussa 2018.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä ja samansisältöisenä Karelia-ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun, Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Ajankohta

11.9.2017-31.5.2018

Lähipäivät 2017: 11.9., 4.-5.10., 6.-7.11., 11.-12.12.
Lähipäivät 2018: 25.-26.1., 12.-13.3. ja toukokuussa pidettävä loppuseminaaripäivä.

Hinta

1000 € / osallistuja (alv 0%)

Hakeminen

Haku ajalla 17.4.-31.5.2017
Haku Savonia-ammattikorkeakoulun toteutukseen

Koulutuksen esite.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 9.6.2017 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 14.6.2017 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.
 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr