Olet täällä

Mielenterveys- ja päihdetyö

Erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500 €
Haku koulutukseen: 6.4.–4.5.2020
Koulutuksen ajankohta: Koulutus käynnistyy 10.9.2020 ja päättyy 21.5.2021

Eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista. Palvelujärjestelmän muuttuessa tarvitaan lisäksi entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn osaamista että monialaisen yhteistyön osaamista.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla ei ole vielä laajaa kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä. Koulutus vahvistaa osaamistasi, työskentelitpä edistävässä tai ennaltaehkäisevässä toiminnassa tai hoidossa ja kuntoutuksessa.

Erikoistumiskoulutuksen suunnittelussa on ollut mukana 19 ammattikorkeakoulua ja työelämän edustajat eri puolilta Suomea ovat olleet mukana osaamisalueiden määrittelyssä. Tämä toteutus järjestetään yhteistyössä usean eri ammattikorkeakoulun kanssa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Tavoitteet

Opintojaksoittain on määritelty osaamistavoitteet, jotka huomioon ottaen erikoistuja laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan.

Sisältö

  • Mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden hahmottaminen 2 op
  • Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä 5 op
  • Mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien tunnistaminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja verkostojen kanssa 5 op
  • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät 8 op
  • Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä ja -ohjaus 5 op
  • Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op

Opetussuunnitelma >>

Toteutus

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu 2 lähiopetuspäivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua lähipäivien lisäksi.

Osaamisen kehittymistä seurataan opintojen aikaisella, täydentyvällä portfoliolla, joka toteutuksesta riippuen sisältää erilaisia tehtäviä, kuten vertais- ja itsearviointitehtäviä, reflektiopäiväkirjan, työelämään liittyviä tehtäväksi antoja ja muita mahdollisia tehtäviä. Portfolion rakenne noudattelee opintojaksoja niin, että opintojaksojen suoritukset arvioidaan ja näin saadaan osaamisen kehittymisestä jatkuvaa tietoa ja opiskelija saa itselleen jatkuvaa palautetta omasta kehittymisestään.

Ajankohta

10.9.2020–21.5.2021

Lähijaksot torstaisin ja perjantaisin klo 9-16 (muutokset mahdollisia)

  • syksy 2020: 10.-11.9., 8.-9.10., 12.-13.11. ja 10.-11.12.
  • kevät 2021: 14.-15.1., 11.-12.2., 18.-19.3., 22.-23.4. ja 20.-21.5.

Hinta

1500 € / osallistuja

Hakeminen

Haku erikoistumiskoulutukseen 6.4.–4.5.2020.

Valituille ilmoitetaan valinnasta 20.5.2020. Paikan vastaanottaminen tulee vahvistaa 3.6.2020 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Lisätiedot

Marja-Liisa Rissanen, 044 785 6445 tai marja-liisa.rissanen@savonia.fi
Katri Savolainen, 044 785 6007 tai katri.savolainen@savonia.fi              

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube