Olet täällä

Lastensuojelu

Erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500 €
Haku koulutukseen: 8.5.–31.5.2019
Koulutuksen ajankohta: 5.9.2019–15.5.2020

Tule syventämään omaa asiantuntijuuttasi lastensuojelun työssä. Eettisesti kestävä lastensuojelutyö edellyttää erikoisosaamista. Lastensuojelun erikoistumiskoulutuksessa (30 op) sinulla on mahdollisuus vahvistaa omaa osaamista soveltamalla opiskeltavia asioita arkityöhön sekä työyhteisösi toiminnan kehittämiseen. Koulutuksessa paneudutaan lastensuojelun ajankohtaisiin kysymyksiin, työmenetelmiin, tutkimuksiin, jaetaan osaamista vertaisryhmässä sekä verkostoidutaan eri toimijoiden kanssa.

Koulutusesite >>

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus mahdollistaa oman ammatillisen kehittymisen  korkeakouluntutkinnon suorittaneille ja jo työelämässä toimiville.

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt,

  • jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi AMK) tai muun soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon ja heillä on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja
  • joilla on työkokemusta lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelystä, toimimisesta lapsi-, nuoriso- ja perhepalvelujen työtehtävissä, ensisijassa lastensuojelutyössä.

Sisältö

Erikoistumiskoulutus muodostuu seitsemästä opintojaksosta.

  • Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa (3 op)
  • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä (5 op)
  • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä (2 op)
  • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä (5 op)
  • Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)
  • Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)
  •  Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä (5 op)

Katso opetussuunnitelma >>

Toteutus ja ajankohta

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena syksy 2019 – kevät 2020. Koulutukseen sisältyy lähiopetuspäiviä, itsenäistä työskentelyä ja verkko-opiskelua. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä yhdeksän ammattikorkeakoulun kanssa.  

Opintojen laajuus on opiskelijan opiskeluna 810 tuntia. Lähiopetuspäiviä on 13.

Lähiopetuspäivät ovat (Iisalmi):

SYKSY 2019:

5.9. – 6.9.2019
10.10. – 11.10.2019
7.11. – 8.11.2019
4.12. 2019

KEVÄT 2020:

23.1. – 24.1.2020
12.3. – 13.3. 2020
24.4.2020
15.5.2020

Hinta

1500 € /osallistuja ( ALV 0%).

 Laskutus kahdessa erässä.

Hakeminen

Lastensuojelun erikoitumiskoulutus alkaa syksyllä 2019 Iisalmen kampuksella ja haku on keväällä 2019. Aloituspaikkoja on 20.

  • hakuaika 8.5. – 31.5.2019 

Valinnasta ilmoitetaan sähköpostitse 4.6.2019 mennessä. Valitun tulee vahvistaa paikan vastaanottaminen 14.6.2019 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Esite

Lataa esite tästä!

Lisätiedot

Pohjolainen, Auli, puh. 044 785 6620, auli.pohjolainen@savonia.fi
Komulainen, Johanna, puh. 044 784 6622, johanna.komulainen@savonia.fi

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube