Olet täällä

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus

Aika: Käynnistyy syksyllä 2018
Paikka: Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistotien kampus. Opistotie 2, Kuopio.

Kohderyhmä

Koulutus sopii korjaushankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville. Osallistujalta edellytetään rakennus-, kiinteistö- tai LVI-alan ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto.

Tavoite

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä kaikkien korjaushankkeen osapuolten niin tilaaja-rakennuttajan kuin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden keskinäistä yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa. Tavoitteena on kerryttää yhteistä tietämystä toimivista suunnitteluratkaisuista ja rakentamisen aikaisista toimintatavoista.

Koulutus tarjoaa työkaluja korjausprosessin hallitsemiseen kokonaisuutena, jotta varmistetaan terveellinen ja turvallinen rakennushankkeen lopputulos.

Sisältö 30 op

  • Korjausrakentamisen suunnittelu 5 op
  • Korjausrakentamisen toteutuksen hallinta 5 op
  • Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset 3 op
  • Rakennusfysiikka korjausrakentamisessa 3 op
  • Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien korjaus 4 op
  • Kehittämistehtävä 10 op

Koulutukseen liittyy kehittämistehtävänä 10 opintopisteen laajuinen työelämälähtöinen projekti, jossa osallistujat tekevät opetuksen case-kohteina oleviin korjaushankkeisiin rakennuttamiseen, korjaussuunnitteluun tai rakentamisvaiheen toteutukseen liittyviä projektiluonteisia oppimistehtäviä. Oppimistehtävien arviointiin osallistuvat koulutuksen suorittaja, työnantajan edustaja ja koulutuksen järjestäjä. Mikäli koulutukseen osallistujan työpaikalta ei ole saatavissa riittävän kattavaa kehittämistyön aihetta, koulutuksen järjestäjä vastaa kehittämistehtävän kohteen hankinnasta.

Suoritustapa

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella monimuoto-opiskeluna. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus sekä kouluttajien antama ohjaus. Yrityskohtainen projektityö integroituu osallistujan omaan työhön ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus toteutetaan valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen yhteistyönä (Oamk, Jamk, Samk, Hamk). Savoniassa ryhmään valitaan 20 osallistujaa.

Lähiopetukset (yksittäiset muutokset mahdollisia):
- 21.9., 4.10., 5.10., 15.11., 16.11., 13.12., 14.12.2018
- 24.1., 25.1., 7.2., 8.2., 21.3., 22.3., 11.4., 12.4., 16.5., 17.5., 19.9., 20.9., 8.11.2019
Opetus toteutetaan klo 9.00 – 16.15 välisenä aikana.

Valintaperusteet

Valinta perustuu hakemuksiin, jotka pisteytetään.

1. Koulutustarpeen kuvaus ja motivaatio (max. pisteet yhteensä 50)
Kerro nykyisestä toimenkuvastasi ja työtehtävistäsi. Miksi haet koulutukseen? Kuvaile koulutustarvettasi. Arvioi ja perustele miten organisoit opiskelun, työelämän ja muun elämän.

2. Työkokemus (max. pisteet yhteensä 40)
Rakennus- ja kiinteistöalalla hankittu työkokemus
yli 10 vuotta > 40 pistettä
5-9 vuotta > 20 pistettä
2-5 vuotta > 10 pistettä

3. Tutkintotodistus
Korkeakoulututkinto > 10 pistettä

Hyväksilukeminen

Koulutuksen sisällöt on mahdollista hyväksilukea soveltuvin osin haettaessa esimerkiksi suunnittelun, rakennusterveyden tai kuntotutkimuksen alueen pätevyyksiä. Hyväksynnät suorittaa aina pätevyyteen kouluttava organisaatio määriteltyjen pätevyysvaatimusten mukaisesti.

Hinta

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Opiskelijamaksu 1000 € (alv 0 %).

Tiesitkö, että koulutus on verovähennyskelpoista? Työnantaja voi saada työntekijän koulutukseen käyttämästä ajasta verovähennyksen. Verovähennys koskee kolmea koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti, ja sen määrä on 50 % koulutuspäivien keskimääräisestä palkkakustannuksesta. Vähennyksen saaminen edellyttää oikein laadittua koulutussuunnitelmaa.

Ilmoittautuminen

Hakuaika on päättynyt.

Peruutusehdot

Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 40 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

 

Lisätiedot

Markku Rusi
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6274

 

Lataa esite (pdf) >>

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube