Olet täällä

Infektioiden torjunta ja hygieniaosaaminen

Erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500 € 
Haku koulutukseen: 1.10.–15.11.2020
Koulutuksen ajankohta: 18.1.2021–8.12.2021

Tarvitsetko uutta osaamista? Erikoistumiskoulutus on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja jo työelämässä toimiville. Koulutuksen tavoitteena on päivittää ja syventää osaamista hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä ja hallinnassa. Koulutus perustuu ECDC:n ohjeistukseen (ECDC 2013 Core competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union). Lisäksi tavoitteena on oppia luomaan infektioiden torjuntaan näyttöön perustuvia ohjeita, soveltaa niitä käytännössä sekä arvioida toiminnan vaikuttavuutta.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon (AMK) suorittaneille ensihoitajille, kätilöille, sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja suuhygienisteille tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneille. Hygieniahoitajan pätevyys haetaan Suomen infektioidentorjuntayhdistykseltä - yhdistyksen www-sivu.

Tavoitteet

Koulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija:

 • hallitsee oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot
 • toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön erityisosaajana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • osaa tuottaa yksikön/ organisaation tarpeen mukaisesti ohjausmateriaalia ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen sekä hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan dokumentoinnin
 • arvioi ja kehittää toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä sekä edistää ja kouluttaa työyhteisönsä osaamista
 • osallistuu infektiotorjuntatapojen ja hoito- ja palveluketjujen kehitys- ja uudistamistyöhön

Sisältö

Erikoistumiskoulutus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä moduulista.

 • Infektioihin liittyvä lainsäädäntö ja ohjeistus 3 op
 • Hoitoon liittyvät keskeiset infektio, niiden torjunta ja hoito 10 op
 • Aseptiikka ja sen merkitys 10 op
 • Syventävät opinnot: työyhteisöön tehtävä kehittämistyö 7 op

Opetussuunnitelma verkossa (linkki tulossa 7.10.2020 mennessä)

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät liittyvät vahvasti työelämään ja kehittävät henkilökohtaista asiantuntijuutta.

Ajankohta

18.1.2021–8.12.2021, jonka aikana lähipäivä 14 kpl ma/ti.

 • Lähipäivät keväällä 2021: 18.–19.1., 22.–23.2., 12.–13.4. ja 31.5.–1.6. 
 • Lähipäivät syksyllä 2021: 6.–7.9., 1.–2.11. ja 7.–8.12.

Hinta

1500 € / osallistuja

Hakeminen 

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella 1.10.–15.11.2020 välisenä aikana. Linkki sähköiselle lomakkeelle lisätään, kun haku alkaa. Ennakkotehtävä palautettava hakuajan puitteissa. Hakemusta ilman ennakkotehtävää ei huomioida.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 30.11.2020 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikka 7.1.2021 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa. 

Lisätiedot

Heli Jyrkinen 044 785 6679 tai heli.jyrkinen@savonia.fi
Tiina Mäkeläinen 044 785 6680 tai tiina.makelainen@savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube