Yrityksellesi kesämatkailutuotteita Keski-Euroopan markkinoille?

Kehitä yrityksesi tuotteita ja palveluita. Käytössäsi on kolmen ammattikorkeakoulun osaavat asiantuntijat! Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutus koostuu kahdesta kattavasta kokonaisuudesta: matkakohteen kehittämisvaihe ja myyntivaihe. Tutustu ja hae mukaan!

Yrityksellesi kesämatkailutuotteita Keski-Euroopan markkinoille?

Kehitä yrityksesi tuotteita ja palveluita. Käytössäsi on kolmen ammattikorkeakoulun osaavat asiantuntijat! Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutus koostuu kahdesta kattavasta kokonaisuudesta: matkakohteen kehittämisvaihe ja myyntivaihe. Tutustu ja hae mukaan!

Yrityksellesi kesämatkailutuotteita Keski-Euroopan markkinoille?

Kehitä yrityksesi tuotteita ja palveluita. Käytössäsi on kolmen ammattikorkeakoulun osaavat asiantuntijat! Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutus koostuu kahdesta kattavasta kokonaisuudesta: matkakohteen kehittämisvaihe ja myyntivaihe. Tutustu ja hae mukaan!

Yrityksellesi kesämatkailutuotteita Keski-Euroopan markkinoille?

Kehitä yrityksesi tuotteita ja palveluita. Käytössäsi on kolmen ammattikorkeakoulun osaavat asiantuntijat! Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutus koostuu kahdesta kattavasta kokonaisuudesta: matkakohteen kehittämisvaihe ja myyntivaihe. Tutustu ja hae mukaan!

Yrityksellesi kesämatkailutuotteita Keski-Euroopan markkinoille?

Kehitä yrityksesi tuotteita ja palveluita. Käytössäsi on kolmen ammattikorkeakoulun osaavat asiantuntijat! Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutus koostuu kahdesta kattavasta kokonaisuudesta: matkakohteen kehittämisvaihe ja myyntivaihe. Tutustu ja hae mukaan!

Yrityksellesi kesämatkailutuotteita Keski-Euroopan markkinoille?

Kehitä yrityksesi tuotteita ja palveluita. Käytössäsi on kolmen ammattikorkeakoulun osaavat asiantuntijat! Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutus koostuu kahdesta kattavasta kokonaisuudesta: matkakohteen kehittämisvaihe ja myyntivaihe. Tutustu ja hae mukaan!

1
2
3
4
5
6

Olet täällä

Huomisen matkailukohde - erikoistumiskoulutus - Valmistaudu myyntimatkaan

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 500 €
Haku koulutukseen: 28.1.– 5.4.2019
Koulutuksen ajankohta: toukokuu 2019–syyskuu 2020

Myyntimatka alkaa erikoistumiskoulutuksesta. Huomisen matkailukohde- erikoistumiskoulutus keskittyy kesämatkailutuotteiden kehittämiseen ja myymiseen Keski-Euroopan markkinoille.

Kokonaisuus koostuu kahdesta 15 opintopisteen modulaarisesta osiosta. Ensimmäisessä, matkailukohteen tuotekehitykseen keskittyvässä osiossa viet eteenpäin yritystäsi ja sen palveluita ja tuotteita ennakoivasti ja asiakaslähtöisesti tavoitteenasi Keski – Euroopan markkinat. Myyntivaiheessa otat haltuun tulevaisuuden myyntikanavat, lisäät omia kansainvälisiä myyntitaitojasi, kehität tuotteidesi myynti- ja markkinointistrategian kohderyhmän mukaan ja teet myyntimatkan tai vaikka digikampanjan kohdemarkkinoille.

Viemme yhdessä matkailutuotteesi kohti uutta tulevaisuutta. Tarjoamme räätälöityä tuotteistamis- ja myyntiosaamista sekä tukea kansainvälistymiseen.

Hinta: 500 euroa (alv 0%). Hinta sisältää kotimaan opintomatkat. Ulkomaille suuntautuvan opintomatkan kuluista opiskelija vastaa itse. Maksu suoritetaan kahdessa erässä, kesäkuussa 2019 ja marraskuussa 2019.
Vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % maksusta. Jos keskeyttää opinnot, veloitetaan koko maksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).

Voit valita myös yksittäisiä opintojaksoja tarpeesi mukaan. Yksittäisen opintojakson hinta on 120eur (alv 0%). Myyntimatkan hinta on 120eur + toteutuneet kustannukset.

Hakeminen:

Hakuaika 28.1.2019 klo 9.00 – 5.4.2019 klo 15

Mikä on erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva uudenlainen koulutusmuoto, joka on suunniteltu ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

Sisältö, toteutus ja ajankohdat:

Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena, osin verkkopohjaisena. Lähipäivien aika keskitytään verkostoitumiseen ja oppimiseen. Saat asiantuntijoiden sparrausta ja tukea, sekä keskustelet alan asiantuntijoiden kanssa kesämatkailun mahdollisuuksista. Lähikontakti- ja verkostoitumistilaisuuksia järjestetään eri paikkakunnilla. Opintojen loppuvaiheessa kokonaisuus huipentuu opintomatkaan, ja sinulla on mahdollisuus osallistua benchmarking -matkalle Keski-Eurooppaan.

Katso opetussuunnitelma >>

Kilpailukykyinen matkailutuote 15 op 

Ennakoiva asiakasymmärrys 5 op

Aloitusseminaari ja lähipäivät toteutetaan Kuopio-Tahko alueella.
Ajankohta: toukokuu-elokuu 2019, aloitus 6. -7.5.

Paneudut tulevaisuustiedon hankintaan ja sen hyödyntämiseen, millaisia tulevaisuuden trendejä on nähtävissä, ja miten ne vaikuttavat matkailu- ja ravitsemisalaan. Tulevaisuustyöpajassa pohdit lähitulevaisuuden haasteita ja havaittavissa olevia trendejä, sekä sitä, miten nämä vaikuttavat organisaatioiden toimintaan.

Tulevaisuustieto auttaa rakentamaan kilpailukykyisemmän ja yksilöllisemmän tuotteen. Miten hyödynnät paremmin tulevaisuustietoa?

 • kuluttajakäyttäytyminen ja sen muutos
 • trendit ja megatrendit
 • yhteiskunnallinen muutos
 • tiedon hyödyntäminen yrityksen strategisella tasolla
 • strategiset kohderyhmät - kohderyhmäajattelu

Matkailutuote yhteistyöllä 5 op

Toteutus osin verkkototeutuksena.
Ajankohta: syyskuu-lokakuu 2019, aloitus 16.9.

Matkailuyritys ei toimi tyhjiössä, vaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän toimintaympäristön kanssa. Strategisen tason ymmärrys auttaa toiminnan mahdollisuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä.

Miten kehittää alueellista yhteistyötä? Miten hyödyt alueesi matkailuimagosta ja brändistä?

 • matkailutuote (alue)
 • matkailustrategiat ja aluebrändi
 • alueellinen yhteistyö ja verkostolähtöinen kohdekehittäminen
 • luottamusnäkökulma ja yhteistyömuodot

Asiakaskokemuksen johtaminen 5 op

Lähipäivät toteutetaan Rovaniemellä.

Ajankohta: marraskuu - joulukuu 2019, aloitus 4.-5.11.

Matkailutuotteen kehittämistä lähestytään asiakaskeskeisesti palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Asiakkaan palvelupolun eri vaiheiden huomiointi tuottaa positiivisen asiakaskokemuksen. Miten luon arvoa asiakkailleni? Miten jätän asiakkaalle myönteisen muistijäljen? Keitä ovat tulevat asiakkaani? Miten varmistan asiakasuskollisuuden?

 • palvelumuotoilun menetelmät asiakaskeskeisessä tuotekehityksessä
 • asiakasprofilointi
 • ansaintalogiikka ja arvonluonti
 • kesämatkailutuotteen ennakoiva ja vastuullinen kehittäminen

 

Myynnin ja myyntijohtamisen kehittäminen 15 op

Myynnin ja markkinoinnin mahdollisuudet 5 op

Lähikontaktipäivät Rovaniemellä/Kajaanissa/Kuopiossa.
Ajankohta: tammi-helmikuu 2020

Analysoit omien palveluiden ja tuotteiden tilaa kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Teet valintoja markkinointi- ja jakelukanavien käytöstä tukien yrityksesi liiketoiminnan tavoitteita.

Onko käytössäsi oikeat ja kannattavat jakelukanavat? Kuka myy tuotteitasi? Mistä asiakas löytää tuotteesi?

 • matkailualan monimuotoiset myynti-, markkinointi- ja jakelukanavat, sosiaalisen median kanavat
 • digitaalinen markkinointi ja myynti
 • asiakaskokemuksen johtaminen osana liiketoimintakonseptia
 • myyntiverkostot ja myyntiä tukevat tahot (Visit Finland, alueelliset toimijat)

Kansainvälisen myyntiosaamisen kehittäminen 5 op

Lähikontaktipäivät Rovaniemellä/Kajaanissa/Kuopiossa.
Ajankohta: huhtikuu-toukokuu 2020

Lisäät kansainvälisiä myyntitaitojasi kasvattamalla ymmärrystäsi eri kulttuureista ja niiden vaikutuksista ostokäyttäytymiseen. Tutustut eri kulttuurialueilla olevien kuluttaja- ja yritysasiakkaiden ostopäätösprosesseihin ja -kanaviin. Kehität omia myyntitaitojasi kohderyhmälähtöisesti kansainvälisillä, erityisesti Keski-Euroopan markkinoilla sekä kuluttaja- että yritysmyynnissä.  Lisäksi kehität taitojasi hyödyntää myyntiverkostoja ja myyntiä tukevia tahoja tuloksekkaassa myyntityössä. Kehität taitojasi kansainvälisessä myynnissä ja sen johtamisessa.

Osaanko myydä tuotteitani? Kuinka kohtaan eri kulttuureista tulevat asiakkaat? Kuinka hyödynnän mielikuvia myynnissä?

 • myyntitaidon kehittäminen
 • omien tuotteiden myynnin kehittäminen
 • kulttuuriymmärrys
 • mielikuvien myynti
 • kohderyhmäajattelu ja ostokäyttäytyminen (ryhmä/indis)
 • myyntiverkostot
 • hinnoittelu kansainvälisessä myynnissä

Tuotereflektio 5 op

Opintojakso sisältää opintomatkan ulkomaille (touko-/kesäkuu 2020) ja päätösseminaarin Kajaanissa (elo- tai syyskuu 2020).

Ajankohta: kesäkuu-syyskuu 2020

Testaat kehittämiäsi tuotteita ja myyntitaitojasi Keski-Eurooppaan suuntautuvalla opinto- ja myyntimatkalla. Myyntimatkan tarkoituksena on tavata mahdollisia jälleenmyyjiä. Matkalla myös benchmarkataan kohdealueen tarjontaan sekä verrataan omaa toimintaa ja tuotteita niihin. Tarkkailua tehdään monella eri tasolla: matkailualueilla, matkailutuotteissa, markkinoinnissa ja verkostoitumisessa. Vaihtoehtoisesti voit toteuttaa esim. digitaalisen myynti- ja markkinointikampanjan valitulle kohderyhmälle.  

 • opintomatka Keski-Eurooppaan tai muu vaihtoehtoinen suoritus (esim. digikampanja)
 • Tuotteen arviointi ja itsearviointi
   

Järjestäjät: Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kajaanin, Lapin ja Savonia ammattikorkeakoulujen kanssa.

 

Perustelut valinnallesi

Kirjoita sähköiseen hakulomakkeeseen lyhyt kuvaus, jossa tarkastelet omaa motivaatiotasi hakeutua koulutukseen. Käsittele esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Millaista matkailu- ja ravitsemisalan osaamista sinulla jo on?
 • Millaisia vahvuuksia omaat?
 • Miten aiot hyödyntää tässä koulutuksessa hankkimaasi osaamista työelämässä?
 • Kehitettävän yrityksen tai organisaation sekä kehitettävien tuotteiden kuvaus.

Paikan vastaanotto: paikka on vastaanotettava 26.4.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hakijapalvelut@savonia.fi

 

Lisätietoja koulutuksesta

Yliopettaja Markku Haapakoski, markku.haapakoski@savonia.fi tai p. 044 785 6065


 

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube