Olet täällä

Aivoterveyden edistäminen

Erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: osallistujille maksuton
Haku koulutukseen: 1.–31.10.2019
Koulutuksen ajankohta: 23.1.–26.11.2020 (10 lähipäivää)

Tule opiskelemaan aivoterveyden edistämistä monialaisessa joukossa! Koulutuksen aikana perehdyt aivoterveyden edistämiseen koko elämän mittaisena haasteena. Koulutuksen aikana perehdytään aivoterveyden ennaltaehkäisyyn, sairauksien hoitoon ja kuntoutumisen sekä kulttuurihyvinvoinnin tukemiseen monialaisesta näkökulmasta.

Koulutusesite >>

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveysalan-, kulttuurin-, taiteen tai liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aivoterveyden osaamistaan.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:

 • osaa arvioida asiakaslähtöisesti aivojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä toimintakykyä ja voimavaroja,
 • ymmärtää ennaltaehkäisyn ja osaa soveltaa tietoa asiakkaan ja hänen omaisensa hoidossa ja ohjaamisessa,
 • osaa hyödyntää lääkkeettömiä interventioita aivoterveyden edistämisessä, kuten liikunta, ravitsemus, kulttuuri, taide ja musiikki,
 • osaa kehittää työn kognitiivista ergonomiaa,
 • toteuttaa näyttöön perustuen asiakaslähtöistä monialaista ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutumista,
 • toimii aivoterveyden asiantuntijana monialaisessa työyhteisössä ja verkostoissa,
 • osallistuu  asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien palveluprosessien suunnitteluun, toteutukseen ja palvelun kehittämiseen.

Tarkemmat tavoitteet on kuvattu opetussuunnitelman opintokokonaisuuksien yhteydessä.

Sisältö

 • Aivoterveys hyvinvoinnin perustana lapsuudesta vanhuuteen 6 op
 • Aivoterveyden monialainen edistäminen eri toimintaympäristöissä 8 op
 • Toimintakyvyn, kuntoutumisen ja elämänlaadun tukeminen 9 op
 • Asiakaslähtöisen palveluosaamisen kehittäminen aivoterveyden edistämisessä 7 op

Katso opetussuunnitelma >>

Ajankohta

23.1. - 26.11.2020

Lähipäivät (10 kpl):
23.–24.1., 9.3., 15.–16.4., 14.–15.5., 3.9., 1.10. ja 26.11.2020

Hinta

Koulutus toteutetaan OKM:n erityisavustuksella, jonka vuoksi koulutus on osallistujille maksuton.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella 1. - 31.10.2019 välisenä aikana. Koulutukseen valituille ilmoitetaan viimeistään 15.11.2019. Valitun tulee vahvistaa paikan vastaanottaminen 5.12.2019 mennessä.

Lisätiedot

Anu Kinnunen, fysioterapian lehtori, anu.kinnunen@savonia.fi tai 044 785 6432
Marja-Anneli Hynynen, hoitotyön lehtori, marja-anneli.hynynen@savonia.fi tai 044 785 6460

 

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube