Olet täällä

Tietoa opinnoista

Savonian nettisivuilla on CampusOnline -opintojen opetussuunnitelma. Kevään 2019 tarjonta julkaistaan 12.11.2018.

Ilmoittautuminen keväällä 2019 alkaville opintojaksoille alkaa 19.11.2018 klo 8.00 ja päättyy 30.11.2018 klo 23.59.

 

Opintomaksut ja opintojen maksuttomuus

 

Mikäli olet CampusOnline -yhteistyöhön kuuluvan ammattikorkeakoulun opiskelija, opinnot ovat maksuttomia.

Savonian opinnot ovat maksuttomia myös seuraavien oppilaitosten tutkinto-opiskelijoille:

  • Savon ammatti- ja aikuisopisto, Ylä-Savon ammattiopisto, Ingmanedu kulttuurialan ammattiopisto ja muut toisen asteen oppilaitokset sekä Kuopion konservatorio ja Itä-Suomen yliopisto

Ilmoittautumisvahvistus

Ilmoittautuja saa sähköpostiinsa koosteen/vahvistuksen opintojaksolle ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumisen peruminen

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta ilmoittautumisajan aikana. Peruminen tulee tehdä linkin kautta, joka annetaan ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostitse. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä veloitetaan koko opintojakson tai -kokonaisuuden maksu.

Jos opintosi keskeytyvät

Mikäli opiskeluoikeuden saanut ja sen vahvistanut opiskelija keskeyttää opinnot, on siitä ilmoitettava osoitteeseen campusonline@savonia.fi . Laskutettuja tai maksettuja opintomaksuja ei palauteta, ellei kyseessä ole sairaustapauksesta johtuva keskeytys, jolloin on esitettävä lääkärintodistus.

Lisätietoja

Lisätietoja CampusOnline -opintoihin ilmoittautumisesta ja käytännöistä: campusonline@savonia.fi

 

Opintojaksojen suoritusmerkintöjen siirtyminen eri ammattikorkeakoulujen välillä

 

Suoritetut opinnot kirjataan Savonian opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän viikon kuluttua opintojakson päättymisestä. Opettajat vievät syyslukukaudella 2018 suoritettujen opintojen arvioinnit opintorekisteriin viimeistään 20.1.2019 mennessä.

CampusOnline -opintojen suoritusten siirtymisessä eri ammattikorkeakoulujen välillä käytetään pääasiassa Puro-palvelua. Tiedonsiirrot vievät aikaa ja suorituksesi voi näkyä Puro-palvelussa muutaman päivän viiveellä. Tutustu oman korkeakoulusi ohjeisiin koskien suoritusten siirtämistä Puro-palvelusta.

Mikäli opiskelet oppilaitoksessa, jossa Puro-palvelu ei ole käytössä, saat opintorekisteriotteen ilmoittautumisen yhteydessä antamaasi osoitteeseen syksyn 2018 opintojen osalta viimeistään helmikuussa 2019.

Mikäli tarvitset Savoniassa suorittamiesi opintojen hyväksilukemista (AHOT) varten opintojaksokuvauksen, voit tulostaa sen Savonian Campus Online -opintojen opetussuunnitelmasta.

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube