Olet täällä

Tietoa ylemmistä AMK-tutkinnoista

Kiinnostavatko sinua oman alasi asiantuntija- tai esimiestehtävät? Suuntaa rohkeasti eteenpäin urallasi ja paranna mahdollisuuksiasi työelämässä hankkimalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto!

Tutkinnon laajuus on 60-90 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää 2–2,5 vuotta. Monimuotototeutuksena tapahtuva opetus koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, sekä verkko-opetuksesta. Yhdessä nämä muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa opintojen suorittamisen myös töiden ohessa. Tutkintoon sisältyy syventäviä ammattiopintoja ja opinnäytetyö. Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydin muodostaen kolmanneksen tai jopa puolet tutkinnosta.

 

Syksyn 2020 yhteishaussa olevat YAMK-koulutukset

Syksyn yhteishaku järjestettiin 2. - 16.9.2020. Opinnot alkavat tammikuussa 2021.

 

  Insinööri (ylempi AMK), Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla
  Insinööri (ylempi AMK), Innotech-liiketoiminta
  Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla
  Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Ensihoidon johtaminen
  Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kehittäminen ja johtaminen
  Tradenomi (ylempi AMK), Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla
  Tradenomi (ylempi AMK), Innotech-liiketoiminta
  Master's Degree Programme in Energy Engineering

 

 

Etene urallasi

Valmistuttuasi olet pätevä hakemaan tehtäviin, joista olet aikaisemmin ehkä voinut vain haaveilla. Joillakin aloilla tutkinnolla on urakehityksen kannalta ratkaiseva merkitys, sillä ylemmät AMK-tutkinnot antavat kelpoisuuden julkisiin virkoihin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Työnantajien arvostama tutkinto

Työnantaja hyötyy työntekijänsä opiskelusta koko opiskeluajan, koska opintojen aikana tehtävät kehittämistehtävät ja opinnäytetyö voidaan kohdentaa opiskelijan työyhteisöön.

Opiskele monimuotoisesti

Katso videolta mitä monimuotoinen opiskelu Savoniassa tarkoittaa.

Tutustu opinnäytetöihin

Opinnäytetyö voi olla projekti, tutkimus tai kehitystehtävä. Opinnäytetyön tavoitteena ylemmän AMK-tutkinnon opinnoissa on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Ylempien AMK-tutkintojen uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan alla olevasta linkistä.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube