Olet täällä

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus

Muuttuva maailma tarvitsee oivaltavia osaajia

Muuttuva maailma tarvitsee oivaltavia osaajia

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan tradenomiksi

1.

Virtuaalinen Oivalla-oppimisympäristö

Johda yritystä yhdessä Suomen moderneimmista opetuskonsepteista.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Pääset verkostoitumaan työelämään ja opit muilta.

Koulutuksen nimi: Liiketalouden tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Laajuus: 210 opintopistettä; 3,5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus   (tarjolla myös monimuotototeutuksena)
Aloituspaikat: 85 (ensikertalaisille 68)

Koulutuksen tavoite

Liiketalouden monipuolisella osaamisella on kysyntää työmarkkinoilla.  Tradenomin tutkinto antaa sinulle laaja-alaisen liiketalouden osaamisen. Toisesta opiskeluvuodesta lähtien suuntaat opintojasi erityisesti joko taloushallintoon tai myyntiin ja markkinointiin. Saat valmiudet toimia osaamistasi vastaavissa asiantuntijatehtävissä myös kansainvälisissä tiimeissä ja verkostoissa.

Valmistuttuasi osaat toimia liike-elämässä tuloksellisesti ja vastuullisesti. Hallitset muutostilanteet ja osaat hyödyntää kehittämisen työkaluja uusien ja kilpailukykyisten toimintatapojen löytämiseksi tulevaisuuden haasteissa.

Opiskelijatarinoita

Ilona Naukkarinen

Kiinnostus kaupalliseen alaan johdatti Ilona Naukkarisen opiskelemaan kotikaupunkiinsa ja Savoniaan. Opinnoista hän sai ennen kaikkea työkaluja, projektiosaamista ja itsevarmuutta työuralleen. Savonian tunnelma oli rento ja kannustava. Pääkaupunkiseudulle asettunut alumnimme työskentelee markkinoinnin parissa ja kannustaa kaikkia aktiivisuuteen, rohkeuteen ja oma-aloitteisuuteen.

Ilona Naukkarinen

Lue lisää >>

 

Samuli Papinoja

Samuli haaveili urasta ihmisten parissa ja suuntasi opiskelun perässä rohkeasti Kuopioon. Nuori mies otti vauhdikkaista opiskeluvuosistaan kaiken irti ja suosittelee samaa muillekin. Taloushallinnon opinnoista on ollut uralla hurjasti hyötyä ja se oma juttu on löytynyt. Opiskelukaupunkina Kuopio on Samulille edelleen se Suomen paras kaupunki.

Samuli Papinoja

Lue lisää >>

 

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 26 ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 25 ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 34 AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. AMK-valintakokeet järjestetään 1.-5.6.2020 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Savonia järjestää AMK-valintakokeet 2. - 4.6.2020 aamupäivällä.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

HUOM! COVID-19 Koronaepidemian vuoksi AMK-valintakokeen toteutukseen on tullut muutoksia. 

AMK-valintakoe muuttuu yksivaiheisesta kaksivaiheiseksi. Kokeen sisältö ei muutu.

Kokeen ensimmäinen vaihe järjestetään digitaalisena etäkokeena 4.6.2020. Koe järjestetään aamupäivällä ja iltapäivällä. Ne hakijat, jotka olivat alun perin hakulomakkeella valinneet koeajankohdaksi aamupäivän, tekevät 4.6. olevan kokeen aamupäivällä. Ne hakijat, jotka olivat alun perin hakulomakkeella valinneet koeajankohdaksi iltapäivän, tekevät 4.6. olevan kokeen iltapäivällä.

Kokeen toinen vaihe järjestetään kampuksella lähikokeena 23.-25.6.2020. Lähikokeeseen lähetetään erikseen kutsu, josta käy ilmi hakijan koepaikka ja –aika. Kummankaan kokeen ajankohtaa hakija ei voi itse valita eikä sitä muuttaa.

Kokeeseen liittyvät tarkemmat tiedot löydät ammattikorkeakouluun.fi –sivustolta. Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan ne hakijat, jotka ovat saaneet korkeimmat pisteet kokeen ensimmäisessä vaiheessa. Liiketalouden tradenomin päivätoteutuksen toisen vaiheen kokeeseen kutsutaan 100 hakijaa.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Pääaineen valinta

Opintojen alussa suoritat kaikille tradenomiopiskelijoille yhteisiä opintoja. Ensimmäisen opintovuoden keväällä valitset kahdesta suuntautumisvaihtoehdosta: taloushallinnon osaaja tai myynnin ja markkinoinnin kehittäjä.  Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) sisältää suuntautumisopintojen lisäksi uratavoitteittesi mukaiset valinnaiset opinnot.  Suunnitelman laadinnassa saat apua ohjaushenkilöstöltä.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdyt kokonaisvaltaisesti liiketaloudelliseen ajatteluun ja yritystoimintaan. Opinnot suoritetaan osittain virtuaalisessa yritysympäristössä Oivallassa.

Toisesta vuodesta lähtien syvennät osaamistasi valitsemassasi suuntautumisvaihtoehdossa.

Taloushallinnon osaajana saat valmiudet toimia erilaisissa yritysten taloushallinnon ja muissa taloudellista ja analyyttista osaamista vaativissa tehtävissä. Perehdyt opinnoissa mm. kirjanpitoon, tilinpäätöksen laatimiseen ja verotukseen sekä johdon laskentatoimen eri osa-alueisiin, kuten kustannuslaskentaan ja budjetointiin. Lisäksi saat valmiuksia kokonaisvaltaiseen taloudelliseen ajatteluun ja talouden ohjaukseen.

Myynnin ja markkinoinnin kehittäjänä pääset toimimaan monipuolisissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä digitaalisessa ja verkostoituneessa liiketoimintaympäristössä. Opintojen aikana kehität osaamistasi ja vuorovaikutustaitojasi mm. liiketoiminnan ja asiakkuuksien analysoinnissa ja kehittämisessä sekä myynnin ja markkinoinnin suunnittelussa ja johtamisessa. Osaamistasi voit syventää asiakaspalveluun ja myyntiin, tapahtumatuotantoon tai kansainväliseen liiketoimintaan. Opiskeluympäristössä saat kokemuksia ja kontakteja yritysmaailmasta niin koti- kuin ulkomailtakin ja harjaannut työskentelemään monikulttuurisessa toimintaympäristössä.    

Viiden kuukauden laajuisella harjoittelulla on merkittävä rooli oman suuntautumisesi asiantuntijaksi kehittymisessä.

Tradenomin tutkintoon sisältyy poikkeuksellisen laaja valinnaisten opintojen osuus. Voit syventää osaamistasi juridiikassa, IT-taidoissa sekä yrittäjyydessä. Sinulla on mahdollisuus kehittää omaa liikeideaasi ja vahvistaa omia yrittäjävalmiuksiasi opintojen aikana. Osaamistasi voit laajentaa valitsemalla henkilöstöhallinnon tai vähittäiskaupan opintoja. Myös runsas kielten opintojen tarjonta on käytettävissäsi (ks. kansainvälistyminen).

Tradenomiopinnot ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Työsi koostuu mm. lähiopetuksesta, etä-, projekti- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Osana opintojasi on mahdollista osallistua myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne on seuraava:

  • perusopinnot, 60 op
  • ammattiopinnot, 75 op
  • valinnaiset opinnot, 30 op
  • harjoittelu, 30 op
  • opinnäytetyö, 15 op

Tradenomin opintojen rakenne, päivätoteutus

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Näin pystyt verkostoitumaan alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin portin työelämään. Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykyä raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa.

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Tradenomitutkinnon suoritettuasi voit toimia vastuullisissa suunnittelu-, johtamis- ja asiantuntijatehtävissä. Työpaikkanasi voi olla eri alojen yritykset tai erilaiset julkiset organisaatiot ja yhdistykset. Osana opintoja saat myös valmiudet kansainväliseen toimintaan, mikä laajentaa työmahdollisuuksiasi entisestään. Opinnot antavat myös valmiudet toimia yrittäjänä.

Tehtävänimikkeitä

- asiakasneuvoja
- asiakaspalvelupäällikkö
- controller
- digimarkkinoinnin suunnittelija
- hallintosihteeri
- henkilöstösihteeri
- henkilöstöpäällikkö
- kirjanpitäjä
- konsultti/valmentaja
- markkinointipäällikkö
- myyntineuvottelija
- myyntipäällikkö
- myyntisihteeri
- palkanlaskija
- palveluneuvoja
- projektisihteeri
- projektipäällikkö
- suunnittelija
- talouspäällikkö
- taloussihteeri
- avustava tilintarkastaja
- vientisihteeri
- yrittäjä

Kansainvälistyminen

Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen yhteisö ja kampuksella opiskelee ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita eri tutkinto-ohjelmissa. Sinulla on myös mahdollisuus lähteä vaihto-opiskelijaksi tai suorittaa harjoittelusi tai sen osan ulkomailla. Savonialla on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto.

Tutkinnon valinnaiseen osaan voit valita myös vieraiden kielten opintoja monipuolisesta tarjonnasta: ruotsia, englantia, venäjää, espanjaa, saksaa, ranskaa tai italiaa. Kansainvälistymisosaamisesi vahvistuu myös opintoihin kuuluvilla opintojaksoilla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutus on työelämäläheistä ja monilla opintojaksoilla tehdään yritysprojekteja. Projektien toimeksiannot ja tehtävät tulevat alueen yrityksiltä, joiden edustajat vierailevat opintojaksoilla myös luennoitsijoina. Usein yrityksille tehtäviä projekteja suoritetaan yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tradenomina voit hakeutua opiskelemaan liiketalouden ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK), kun olet tutkinnon jälkeen ollut tutkintoa vastaavissa työtehtävissä kaksi vuotta. Tradenomiopinnot antavat hyvän pohjan myös maisterikoulutukselle yliopistossa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsäätöisesti suomen kielellä. Osa opintojaksoista voi olla joko osittain tai kokonaan englanninkielisiä. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi sisältyy vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta. Opinnäytteen voit tehdä suomeksi tai englanniksi.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Tarja Joona
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6937

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Liiketalouden ala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Liiketalouden koulutus

Katso alan esittelyvideo

Kevään 2020 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube