Olet täällä

Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus

tanssinopettajaopiskelija tanssimassa.

Suomen suurin tanssinopettajien (AMK) kouluttaja

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan tanssinopettajaksi

1.

Opintojen monipuolisuus

Tutkinto antaa valmiudet toimia monialaisissa yhteisöissä.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Kumppaneinamme on toimijoita useilta eri aloilta, joten verkostoidut luontevasti opintojen aikana.

Koulutuksen nimi: Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Tanssinopettaja (AMK)
Laajuus: 240 opintopistettä, 4 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 15

Koulutuksen tavoite

Tanssinopettajille on tilausta tämän päivän työelämässä. Tanssinopettajana työllistyt moniin erilaisiin työympäristöihin, perinteisen tanssin perusopetuksen lisäksi.

Savoniassa saat koulutuksen, joka valmistaa sinut työelämän aitoon tarpeeseen. Valmistuttuasi sinulla on vahvat pedagogiset valmiudet, tekniset ja ilmaisulliset taidot sekä laaja pohja monipuolisiin työtehtäviin.

Savonian tanssinopettajan koulutuksessa yhdistyvät käytännönläheisyys, kansainvälisyys ja luonteva yhteistyö muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Savoniasta valmistuvana tanssinopettajana saat yleisen pedagogisen pätevyyden, joka on vahva valtti työelämässä.

Ammattitaitoiset kouluttajamme kannustavat sinua luovuuden kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteettisi vahvistamiseen. Valmistuttuasi osaat syventää monipuolisesti tietojasi ja taitojasi, oli kyse sitten tanssinopetukseen liittyvästä osaamisesta, tai esimerkiksi erilaisten yhteisöjen toimintaan tai kulttuuriin liittyvistä asioista.

Savoniassa pääset osaksi kuuden eri koulutusalan muodostamaa yhteisöä, joka mahdollistaa sinulle monipuolisen kokemuksen eri alojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä jo opiskeluaikanasi. Näitä taitoja tarvitaan tämän päivän työelämässä yhä enemmän. Eri alojen kanssa tehtävien projektien ja produktioiden kautta myös taiteelliset tietosi ja taitosi karttuvat. Yhteistyökumppaneitamme ovat alueen taidelaitokset, tanssikoulut ja ammattilaisryhmät, kuten Kuopion konservatorio, Kuopion Kaupunginteatteri ja tanssiteatteri Minimi sekä Itäinen tanssin aluekeskus sekä kansalliset ja kansainväliset festivaalit.

Löydät meidät myös Instagramista @savoniatanssi ja
 Facebookista Savonia Musiikki ja Tanssi

Opiskelijavalinta ja valintakoe

15 opiskelijaa valitaan valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. 

Valintakoe järjestetään 1. - 3.6.2020 Kuopion Musiikkikeskuksella, Kuopionlahdenkatu 23 C, 70100 Kuopio. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 pistettä) valintakokeen enimmäispistemäärästä (maksimi 100 pistettä). Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti ja jokaisesta osiosta on saatava vähintään 50 % pisteistä.

Valintakokeen sisällöstä kerrotaan tarkemmin valintakoeoppaassa.

 

HUOM! Koronaviruksesta johtuen valintakoe järjestetään poikkeuksellisesti verkon välityksellä. Hakijoille on lähetetty sähköpostitse tarkemmat ohjeet valintakokeeseen osallistumisesta.

Valintakokeeseen kuuluu Moodle-kurssi, joka avautuu 4.5.2020 klo 9.00 ja jonne hakijat palauttavat tehtäviä sekä Zoomin kautta toteutettavat valintakoepäivät 1. – 3.6.2020.

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 pistettä) valintakokeen enimmäispistemäärästä (maksimi 100 p). Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti ja jokaisesta osiosta on saatava vähintään 50 % pisteistä. Tanssilliset valmiudet max 50 p, Pedagogiset valmiudet max 30 p, kirjalliset valmiudet max 20 p.

Moodle-kurssi avautuu 4.5.2020 klo 9.00.

Tanssillisten valmiuksien ja opetusnäytteen valintakoetehtävät palautettava Moodle-kurssille viimeistään 20.5.2020 klo 16.00

Valintakoepäivät 1. – 3.6. 2020 Zoomin välityksellä, linkki Moodlessa. 

 

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämässä valintakokeessa, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

Tanssiteknisen syventymisen valinta

Koulutus antaa sinulle vahvat pedagogiset valmiudet, tekniset ja ilmaisulliset taidot ja hyvän yleissivistyksen muuttuvan työelämän tarpeisiin. Sinua kannustetaan luovuuden kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteetin vahvistamiseen.

Tanssinopettajakoulutuksessa pääset opiskelemaan monipuolisesti balettia sekä nyky- ja jazztanssia. Opintojen aikana voit syventää tanssiteknistä osaamistasi henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Pedagogiikkaa ja teoriaa opiskellaan itse tehden ja tutkien. Perehdyt opinnoissasi myös improvisaatioon ja koreografian tekemiseen, ja pääset mukaan valmistelemaan tanssiesityksiä ja erilaisia produktioita.

Opintojesi alussa teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin, jota päivität vuosittain. Ammatillisen kasvun etenemistäsi kuvataan opintovuosien tavoitteilla ja eri lukukausien teemoilla.

Tavoitteenamme on auttaa sinua kehittymään luovaksi ammattilaiseksi, monipuoliseksi taiteilijaksi, tiedostavaksi pedagogiksi sekä innovatiiviseksi työelämän taitajaksi.

Savonia on aidosti kansainvälinen korkeakoulu, ja halutessasi voitkin suorittaa osan opinnoista ja syventää alasi tuntemusta lähtemällä ulkomaille opiskelijavaihtoon.

Pätevyys

Tanssinopettajan (AMK) tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden tanssinopettajan ammattiin. Tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot antavat yleisen opettajan kelpoisuuden, tarkoittaen opettajan pätevyyttä mm. ammatilliselle toiselle asteelle ja vapaan sivistystyön kentälle.

Koulutuksen sisältö

Savoniassa saamasi koulutus on suunniteltu ja toteutettu tanssialan työelämän tarpeet huomioiden, ja valtakunnallisia vaatimuksia noudattaen. Opintojesi keskeisiä asioita ovat tanssitekniset taidot, pedagogiikka, improvisaatio, koreografia sekä näitä tukevat teoreettiset aineet.

Opintojen aikana opit toimimaan eri koulutusalojen yhteisissä projekteissa ja produktioissa erilaisissa tehtävissä. Ammattitaitoiset ja arvostetut kouluttajamme kannustavat sinua luovuutesi kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteettisi vahvistamiseen.

Tanssinopettajalla on valmius elinikäiseen oppimiseen, kehittymiseen ja oman ammattitaidon ylläpitämiseen.

Opintojen rakenne

Tanssinopettajan opintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Työsi koostuu mm. kontaktiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Kontaktiopetus tapahtuu pääosin ryhmäopiskeluna. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Alla on kuvattu opintojen rakennetta.

Perusopinnot 20 op:
Tanssinopettajan perusopinnot koostuvat perustiedoista tanssinopettajan opintoihin ja työhön liittyen, sekä kieli- ja tutkimusopinnoista.

Ammattiopinnot 115 op:
Tanssinopettajan ammattiopinnot koostuvat tanssitekniikkaa ja -tietoa vahvistavista opinnoista, koreografiasta sekä monialaisista projekti- ja produktiotyöskentelystä. Opiskelija voi syventää tanssiteknistä osaamistaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan. Opinnoissa pyrimme huomioimaan työelämän tarpeet nyt ja tulevaisuudessa.

Pedagogiset opinnot ja harjoittelu 60 op:
Tanssinopettajan tutkintoon sisältyvät ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa yhdessä järjestettävät kasvatustieteelliset ja ainepedagogiset opinnot opetusharjoitteluineen. Koulutus antaa laaja-alaisen yleisen opettajan pätevyyden.

Valinnaiset opinnot 15 op:
Valinnaiset opinnot tukevat asiantuntijuuden kehittymistä ja suuntautuvat opiskelijan kiinnostuksen mukaan.

Harjoittelu 15 op:
Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työelämään ja hankkii valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelussa opitaan myös kehittämään asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin syventämällä ammatillista osaamista, sekä auttaa työllistymään koulutusta ja suuntautumista vastaaviin tehtäviin.

Opinnäytetyö 15 op:
Opinnäytetyö on opiskelijan työelämäläheinen oppimisprosessi, jota asiantuntijat tukevat, ohjaavat ja arvioivat. Opiskelija kehittää työelämää opinnäytetyöllään samalla kun prosessi syventää hänen asiantuntijuuttaan valitsemaansa aiheeseen liittyen. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäyte, produktio, projekti tai koostettu opinnäyte.

Tanssinopettaja, Opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi.

Opiskelijana olet kehittämässä työelämää opinnäytetyölläsi, samalla kun prosessi syventää omaa asiantuntijuuttasi valitsemassasi aiheessa. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäyte, produktio, projekti tai koostettu opinnäyte.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Koulutuksesta valmistuneet työskentelevät tanssioppilaitoksissa ympäri Suomen. Valmistuneet ovat toimineet monipuolisesti tanssin kentän eri tehtävissä, esimerkiksi taiteen soveltavan käytön parissa terveys- ja hyvinvointisektorilla, erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa tanssijoina, koreografeina ja opettajina, vapaan sivistystyön parissa sekä freelancer -tanssijoina ja koreografeina. Opinnot antavat virikkeitä myös alan yritystoimintaan.

Taiteen kenttä vaatii monipuolista osaamista ja siksi taidealojen osaamisen lähtötasovaatimus on huomattavasti korkeampi kuin muilla aloilla. Sinulta edellytetäänkin aiempia tavoitteellisia tanssiopintoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, sekä halua työskennellä aktiivisesti oman osaamisesi kehittämiseksi ja pedagogisten taitojen kartuttamiseksi.

Tehtävänimikkeitä:

  • tanssinopettaja
  • koreografi
  • taidepedagogi
  • tanssitaiteilija
  • yrittäjä

Kansainvälistyminen

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa sinulle helpommat työmahdollisuudet Euroopan eri maissa. Kansainvälistymisen voit aloittaa jo opintojesi aikana, sillä osa tanssinopettajan opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Siellä voit syventää alasi tuntemusta ja saat arvokasta kokemusta eri kulttuureista. 

Savonialla on lukuisia yhteistyökorkeakouluja ympäri Eurooppaa. Kansainvälisyyttä edistävät myös eri maista tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet, kansainvälinen henkilöstömme sekä vierailevat ulkomaiset opettajat ja asiantuntijat. Savonia ja  Rooman Accademia Nazionale di Danza Roma ovat laatimassa Double Degree-sopimusta. Ideana on, että tullessaan hyväksytyksi double degree-ohjelmaan opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa neljän vuoden opintojensa aikana sekä Tanssijan BA-tason tutkinto että Tanssinopettaja (AMK) tutkinto. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonia-ammattikorkeakoulun tanssinopettaja koulutus toimii Kuopiossa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat mm. Kuopion kaupunginteatteri, alueen tanssioppilaitokset, Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutus, Riverian tanssin koulutus Outokummussa, Itäinen tanssin aluekeskus, Tanssiteatteri Minimi, Kuopio Tanssii ja Soi -festivaali sekä ANTI festivaali.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian tanssinopettajaopiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua Savonian monipuoliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tutustua taidepedagogiikkaan varsin laajasti. Pääset harjoittelemaan erilaisten oppijoiden kanssa, tutustut yksilöllistettyyn opetukseen sekä erilaisten yhteisöjen käytäntöihin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tanssinopettaja (AMK) tutkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on hyvät valmiudet maisteritason jatko-opintoihin kotimaassa tai ulkomailla. Kahden työkokemusvuoden jälkeen voit hakeutua YAMK-opintojen pariin.

Lisätietoa opetuskielestä

Tanssinopettajan tutkinto on suomenkielinen tutkinto, mutta tarvittaessa opetus voi tapahtua myös englanniksi. Opinnäytetyön kirjallisen osuuden sekä kypsyysnäytteen voit tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Eeri Pihlajakari
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 7411
 

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Musiikki ja tanssi

Tutustu opetussuunnitelmaan
Tanssinopettajakoulutus

Kevään 2020 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube