Olet täällä

Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus

Kouluttaudu asiakaslähtöisen työn ammattilaiseksi

Kouluttaudu asiakaslähtöisen työn ammattilaiseksi

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan suuhygienistiksi

1.

Hyvät työllistymisnäkymät

Hyville tekijöille riittää työtä.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Simulaatiokeskus

Savoniassa pääset harjoittelemaan tosielämän tilanteita jo opintojen aikana.

Tutkintonimike: Suuhygienisti (AMK)
Laajuus: 210 opintopistettä, 3.5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 30 (ensikertalaisille 24)

Koulutuksen tavoite

Terveydenhuollon työnjaon kehittyessä suun hoidon tehtävien osalta, ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työ suuhygienistinä kohdentuu aikaisempaa painokkaammin suun terveyttä edistävään toimintaan, sen suunnitteluun, organisointiin ja kehittämiseen. Lisäksi suuhygienistinä arvioit asiakkaiden suun terveydentilaa ja osallistut heidän suu- ja hammassairauksien varhaishoitoon.

Suuhygienistin suun terveydenhoitotyöllä tarkoitetaan yksilön, ryhmän ja yhteisön tarpeista lähtevää suun terveyden edistämistä, johon sisältyvät parodontologinen (iensairauksien hoito) ja kariologisten (hammaskarieksen hoito) infektiosairauksien ehkäisy, varhaishoito sekä suun terveyttä ylläpitävä ja purentaelimen toimintaan liittyvä kuntouttava hoito.

Suuhygienistin työ edellyttää sinulta hammaslääketieteen, hoitotyön ja terveyden edistämisen laaja-alaista osaamista. Sinulla tulee olla kyky työskennellä sekä itsenäisesti että suun terveydenhoidon työryhmissä. Suuhygienistinä teet yhteistyötä myös muiden ammattihenkilöiden kanssa, kuten terveydenhoitajien, puhe- ja toimintaterapeuttien, sosiaalialan asiantuntijoiden ja opettajien kanssa.

Toimiminen suuhygienistinä on vaativaa ja se edellyttää sinulta jatkuvaa ammattitaidon ylläpitoa mm. liittyen uusimman tekniikan ja muuttuvien materiaalien käytön hallintaan sekä uusien suun terveydenhuollon palvelumuotojen, kuten liikkuvat ja digitaaliset palvelut, kehittämiseen. Ammatissa tarvitaan käden taitoja ja tarkkuutta sekä päätöksenteko- ja järjestelykykyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Työssä tarvitaan hyvää palveluasennetta sekä kykyä luoda kontakti erilaisiin, usein pelokkaisiinkin potilaisiin.

Opiskelijavalinta

Tämän osion tietoja päivitetään. 

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • AMK-valintakokeen perusteella

 

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. AMK-valintakokeet järjestetään 31.5. - 4.6.2021 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. 

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimin...

 

Pääaineen valinta

Asiantuntijuutesi kehittyminen alkaa ammattialaan perehtymisestä ja etenee harjaantumisen ja soveltamisen kautta suun terveydenhoitotyön asiantuntijaksi. Oppiminen on tavoitteellista, tilannesidonnaista ja vuorovaikutuksellista toimintaa. Tämä edellyttää tavoitteidesi ja päämäärien tunnistamista.

Opetussuunnitelmassa opintojaksot ovat laajempia opintokokonaisuuksia ja tukevat asiantuntijuutesi kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen. Suuhygienistin oman alan tiedollinen ja taidollinen osaaminen on hyvin laajaa, ja se muodostuu terveyden edistämisen osaamisesta, suun terveydenhoitotyön osaamisesta, suun terveydenhoitotyön ja ympäristön turvallisuusosaamisesta, suun terveydenhoitotyön kehittämisen ja johtamisen osaamisesta.

Laadit opiskelusi tueksi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelman, jossa aiemmin hankittua osaamista voit hyödyntää opiskelussasi. Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat opiskelusuunnitelmasi tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Opiskelijana olet itse aktiivinen toimija ja oppija ja vastaat opintojesi etenemisestä.

Opiskelusi sisältää opiskelua oppilaitoksella, verkko-opiskelua, taitopajoja ja simulaatio-opiskelua, itsenäistä opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Ammattitaitoa edistävät harjoittelujaksot toteutuvat aidoissa työympäristöissä, harjoittelua voi olla Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin suun terveydenhoidon opetusklinikan lisäksi eri puolilla Suomea.

Pätevyys

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira vahvistaa sinut hakemuksesta terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi, suuhygienistiksi.

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa. Sinulla on mahdollista työskennellä myös Euroopan eri maissa.

Koulutuksen sisältö

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua.

Ensimmäisenä vuonna perehdyt laajasti ammattialaan ja suun terveydenhoidon perusteisiin. Hankit perusosaamista suun terveydenhoitotyöstä ja suun terveyden edistämisestä. Harjoittelet hankkimalla kliinistä osaamista taitopajoissa ja simulaatioissa.

Toisena opiskeluvuonna lisäät teoreettista ja kliinistä osaamistasi. Perehdyt asiakaslähtöiseen suun terveydenhoitotyöhön. Kieliopinnot tukevat ammattitaidon opiskelua ja eri kulttuureista tulevien potilaiden kohtaamista.

Kolmantena opiskeluvuonna syvennät osaamistasi opiskelemalla perheen suun terveydenhoitotyötä ja suun terveydenhoitotyötä erilaisissa yhteisöissä. Hankit tutkimus- ja kehittämisosaamista, ja aloitat opinnäytetyön tekemisen.

Viimeisenä opiskeluvuonna osaat soveltaa ja arvioida suun terveydenhoitotyön osaamistasi. Syvennät osaamistasi valinnaisissa opinnoissa kehittymistarpeesi mukaan, ja opinnäytetyösi valmistuu. Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti sekä alan sisäisille että ulkopuolisille yleisöille.

Opintojen rakenne

Yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, mikä tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opinnot jakautuvat perus- ja ammattiopintoihin sekä valinnaisiin opintoihin. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Opetussuunnitelmassa opintojaksot laajoja opintokokonaisuuksia ja tukevat asiantuntijuutesi kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus‐ ja kehittämistoiminnan yhdistäminen.

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja opiskeltaviin oppiaineisiin voit tutustua täällä>>

Opinnäytetyö

Opiskeluusi kuuluva työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee ammattitaitosi ja työelämävalmiuksiesi kehittymistä. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana. Usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan väylän työelämään siirtymiseksi.

Opinnäytetyön voit tehdä yksin tai parin kanssa. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäytetyö tai koostettu opinnäytetyö.

Tutustu opinnäytetöihin Theseuksessa>>

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Suhygienistinä olet ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut suun terveydenhoitotyön asiantuntija. Työskentelet julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmissä edistäen väestön suun terveyttä. Osaat ennakoida suun terveydenhuollon palveluntarpeen muutoksia, arvioida niiden merkitystä omalla alallasi sekä kehittää suun terveydenhoitotyötä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

Suuhygienistejä työskentelee terveyskeskusten suun terveydenhuollon yksiköissä, sairaaloissa, muissa hoitolaitoksissa sekä yksityisillä hammaslääkäriasemilla sekä yrittäjinä omilla vastaanotoillaan. Myös alan laitteita, tarveaineita ja välineitä valmistavat ja markkinoivat yritykset tarjoavat töitä suuhygienisteille messuilla ja erilaissa projektiluonteisissa tapahtumissa. Suuhygienistinä sinulla on mahdollisuus työskennellä esimerkiksi opetustehtävissä, hallinnollisissa ja esimiestehtävissä, asiantuntija-, tutkimus ja kehittämistehtävissä tai myynti- ja markkinointitehtävissä.

Useimmissa työtehtävissä teet yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, kuten hammaslääkärit, hammashoitajat, hammasteknikot sekä muut terveydenhuollon ammattilaiset.

Tehtävänimikkeitä:

  • suuhygienisti
  • yrittäjä
  • tuote-edustaja
  • kouluttaja

Kansainvälistyminen

Voit opiskella opintojen eri vaiheessa kansainvälisyyttä ja kulttuurista osaamista. Sinulla on mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon ulkomaille erilaisiin alan kohteisiin tai oppia kansainvälisyyttä omassa oppilaitoksessa yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Vaihtokokemus ulkomailta ja kielitaito tuovat opiskelijalle merkittävää etua työmarkkinoilla ja osoittavat työnantajille kykyä selviytyä erilaisissa toimintaympäristöissä. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Hanzen yliopisto (Hollanti), Liettuan yliopisto (Liettua), Rigan Stradins –yliopisto (Latvia) ja TAFE SA, Centre for Dental Studies, Adelaide (Australia).

Lisäksi voit harjoitella kulttuurisia taitoja toimimalla opiskelijatuutorina tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille ja toimimalla esimerkiksi maahanmuuttajayhteisöissä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonian suuhygienistikoulutus tekee aktiivista yhteistyötä etenkin Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin suun terveydenhoidon opetusklinikan kanssa. Toiminnassa ovat mukana alueen suuhygienisti- ja hammaslääkäriopiskelijat.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoiminta keskittyy Soveltuva hyvinvointiteknologia -painoalan sisällä tapahtuvaan kehittämistyöhön.

Opiskelijana voit hankkia uudenlaista osaamista erilaisissa hankkeissa ja projekteissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Suuhygienistin urakehitystä tukevat ja mahdollistavat erilaiset lisä‐, jatko‐ ja täydennyskoulutukset. Suuhygienisti voi jatkaa opintojaan kahden vuoden työkokemuksen jälkeen ammattikorkeakoulujen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Tiedekorkeakoulujen jatko-opiskelumahdollisuudet ovat myös yksi reitti urakehityksen toteuttamisessa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on suomi. Koulutus sisältää ruotsin ja vieraan kielen opintoja. Opetusta ja oppimateriaaleja on englannin kielellä.

Hakuaika
Kevään 2021 yhteishaku: 17.–31.3.2021
Hakuaika päättyy 31.3. klo 15.00

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6412

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Sosiaali- ja terveysala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Suuhygienisti (AMK)

Kevään 2021 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube