Olet täällä

Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus

Onko sinulla visioita, jotka haluat rakentaa todeksi?

Onko sinulla visioita, jotka haluat rakentaa todeksi?

Onko sinulla visioita, jotka haluat rakentaa todeksi?

Onko sinulla visioita, jotka haluat rakentaa todeksi?

Onko sinulla visioita, jotka haluat rakentaa todeksi?

Onko sinulla visioita, jotka haluat rakentaa todeksi?

Onko sinulla visioita, jotka haluat rakentaa todeksi?

Onko sinulla visioita, jotka haluat rakentaa todeksi?

Onko sinulla visioita, jotka haluat rakentaa todeksi?

Onko sinulla visioita, jotka haluat rakentaa todeksi?

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan rakennusarkkitehdiksi

1.

Monien mahdollisuuksien koulutus

Tarjolla runsaasti haastavia työtehtäviä rakennussuunnittelun ja rakentamisen eri alueilla.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Savonia tarjoaa erinomaisen näköalapaikan oikeisiin oppimisympäristöihin.

Tutkintonimike: Rakennusarkkitehti (AMK)
Laajuus: 240 op, 4 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 30 (ensikertalaisille 24)

Koulutuksen tavoite

Rakennusala on Suomessa jatkossakin monipuolinen työllistäjä. Se uudistuu koko ajan luoden uusia mahdollisuuksia alan osaajille. Rakennusarkkitehdille on tarjolla runsaasti haastavia työtehtäviä rakennussuunnittelun ja rakentamisen eri alueilla. Uusina haasteina rakennusalalla ovat korjausrakentaminen, energiatehokkuus, terveellinen rakentaminen ja tietomallintaminen. Mm. näillä osa-alueilla Savoniasta valmistuneelle rakennusarkkitehdille on aito tarve.

Rakennusarkkitehtikoulutuksessa saat laajan näkemyksen erilaisten rakennushankkeiden teknisistä ja taloudellisista asioista. Tänä päivänä rakentaminen on toki paljon muutakin kuin vain tekniikkaa ja taloutta. Koulutuksen aikana pääsetkin perehtymään myös rakentamisen esteettisiin, yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin, laadullisiin ja ekologisiin tekijöihin.

Rakennusarkkitehtina vastaat työssäsi rakennushankkeen arkkitehti- ja toteutussuunnittelusta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii sinulta teoriaosaamisen lisäksi kykyä tehdä ratkaisuja ennakoimattomissakin tilanteissa, taitoa löytää asiakasta parhaiten palvelevia ja samalla taloudellisesti kannattavia sekä kestäviä ratkaisuja. Niitä taitoja pääset kehittämään opintojesi aikana myös oikeissa yrityslähtöisissä projekteissa.

Opiskelijavalinta, ennakkoaineisto, valintakoe ja soveltuvuuskoe

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

30 opiskelijaa valitaan valtakunnallisen valintakokeen ja soveltuvuuskokeen yhteispistemäärän perusteella.

Valtakunnallinen tekniikan alan valintakoe

Valintakokeen aika ja paikka
Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe järjestetään Opistotien kampuksella, os. Savonia AMK, Opistotien kampus, Opistotie 2, 70200 Kuopio.

Valintakoepäivä 29.5.2019
Ilmoittautuminen klo 9.30
Koeaika klo 10.00 - 12.30

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeelle valitsemassaan ylimmässä, valtakunnallista valintakoetta käyttävässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin valtakunnallista valintakoetta käyttäviin tekniikan alan hakukohteisiinsa. Löydät tekniikan alan valintakoeyhteistyössä olevat ammattikorkeakoulut täältä.
Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin.

Lisätietoja valtakunnallisen valintakokeen sisällöstä ja ennakkoaineisto
Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty.

Tekniikan alan valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa 15.5.-29.5.2019 välisenä aikana osoitteessa http://teliennakko.metropolia.fi/. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Valintakokeen maksimipistemäärä on 40 pistettä ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Aikaisempiin valintakokeisiin voit tutustua Savonian sivuilla.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe

Soveltuvuuskokeen aika ja paikka
Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe järjestetään Opistotien kampuksella, os. Savonia AMK, Opistotien kampus, Opistotie 2, 70200 Kuopio.

Soveltuvuuskoepäivä 31.5.2019
Ilmoittautuminen klo 8.30
Koeaika klo 9.00 - 16.30

Soveltuvuuskokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Hakijan tulee osallistua soveltuvuuskokeeseen siinä ammattikorkeakoulussa, jonka hän on valinnut ylimmäksi rakennusarkkitehtikoulutuksen hakukohteeksi (Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu tai Tampereen ammattikorkeakoulu).

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin.

Lisätietoja soveltuvuuskokeen sisällöstä
Rakennusarkkitehtien soveltuvuuskokeessa testataan kolmiulotteista hahmotuskykyä, ideointikykyä, sommittelutaitoja sekä havainnollista esityskykyä. Soveltuvuuskokeen enimmäispistemäärä on 50 pistettä ja siitä on saatava vähintään 25 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Aikaisempiin soveltuvuuskokeisiin voit tutustua Metropolian sivuilla.

Yleiset ohjeet

Ota mukaan

Ota mukaan valintakoetilaisuuteen valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti, passi, valokuvallinen Kela-kortti).

Kokeessa saa käyttää tavanomaisia kirjoitusvälineitä (kynä, kumi, viivoitin, harppi, kulma-astelevy). Valintakokeen aikana on laskimen käyttö ehdottomasti kielletty! Kokeen järjestäjä jakaa vastauslomakkeet ja apupaperia. Kokeessa ei saa käyttää kaavastoja, taulukkokirjoja, eikä sanakirjoja.

Soveltuvuuskoe:
Ota mukaan myös lyijykyniä (eri kovuuksia ja vahvuuksia), kumi ja säiliöllinen teroitin, viivoitin, puuvärit (vähintään 12 väriä sis. päävärit) ja kuulakärkikynä. Piirustuspaperit ja apupaperit annetaan koepaikalla. Muita välineitä ei tarvita (esimerkiksi harppeja tai astelevyjä).

Matkapuhelin ei saa olla esillä valintakokeen aikana ja sen on oltava äänettömällä. Myöskään älykelloa ei saa olla ranteessa tai esillä.

Pysäköinti
Pysäköinti on Savonia AMK Opistotien kampuksen opiskelijoiden parkkipaikalla, seuraa opastusta.

Ruokailu
Ruokailu on omakustanteinen.

29.5. voit ruokailla Opistotien kampuksen ravintolassa.
31.5. Opistotien kampuksen ravintola on suljettu, mutta lähistöltä löytyvät mm. seuraavat lounaspaikat:

Kuopio Keilahalli (Keilakuja 3)
Kuopion Automuseo (Hannes Kolehmaisenkatu 2)
Hesburger Kuopio Niirala (Hannes Kolehmaisenkatu 1)

Muita ohjeita
Lisätietoja valintakokeesta antaa tarvittaessa opinto-ohjaaja Markku Oikarinen (markku.oikarinen@savonia.fi tai puh. 044 785 6360). Mikäli peruutat kokeeseen osallistumisen, siitä ei tarvitse ilmoittaa.

 

Pääaineen valinta

Rakennusarkkitehdin koulutuksessa Savoniassa ei ole varsinaisia pääainevalintoja. Osa opinnoista on kaikille rakennusarkkitehtiopiskelijoille yhteisiä, joiden lisäksi pääset suuntaamaan osaamisesi kehittämistä omien urasuunnitelmiesi ja kiinnostuksen kohteittesi mukaisesti. Näitä vapaasti valittavia opintoja on 15 opintopisteen verran.

Sisältöinä vapaasti valittavissa opinnoissa ovat esimerkiksi moderni puurakentaminen, korjausrakentaminen, tietomallintaminen sekä sisustusarkkitehtuuri. Valinnaisesti voit olla mukana kansainvälisessä Neptune-hankkeessa ja sen yhteydessä toteutettavassa workshop-työskentelyssä.

Savonian rakennusarkkitehtiopetuksessa perehdytään myös kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun rakennussuunnittelun ohella.

Koulutuksen sisältö

Lähiopetus tapahtuu arkipäivinä. Opinnoissa hyödynnetään laajalti myös verkko-oppimisympäristöä.

Savoniassa saamasi rakennusarkkitehtikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Koulutuksessa korostuvat projektioppiminen ja monialaisuus. Monilla opintojaksoilla pääset tekemään projekteja yhdessä alan yritysten ja myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Alkuvaiheen opintosi tulevat koostumaan perusopinnoista, jotka suoritat ensimmäisen opintovuotesi aikana yhdessä insinööriopiskelijoiden kanssa. Perusopinnot luovat matemaattis-luonnontieteellisen pohjan niitä seuraaville ammattiopinnoille.

Rakennusarkkitehdin ammattiopintoihisi tulee kuulumaan arkkitehtuurin ja yhdyskuntasuunnittelun perusopintojen lisäksi rakennussuunnittelun, korjausrakentamisen, energiatehokkaan rakentamisen sekä tietomallintamisen opintoja. Pääset suorittaman opintoja monipuolisina projektikursseina, joissa tehtävät ovat työelämälähtöisiä. Rakentamisen ja suunnittelun projektinhallinta on rakennusarkkitehtiopetuksen keskiössä, sitä oppii parhaiten käytännössä tekemällä.

Opintojen rakenne

Rakennusarkkitehdin opintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Työsi koostuu mm. kontaktiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Seuraavassa on kuvattu opintojen rakennetta:

- perusopinnot 30 op
- ammattiopinnot 150 op
- valinnaiset opinnot 15 op
- työharjoittelu 30 op
- opinnäytetyö 15 op

Perusopinnoissa keskityt rakennustekniikan perusteisiin, kieliopintoihin sekä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Perusopinnot suoritat pääasiassa ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana.

Yhteisissä ammattiopinnoissa kahden ensimmäisen vuoden aikana opit perustiedot suunnittelun ja rakentamisen eri osa-alueista. Alakohtaista osaamistasi syvennät suuntaavissa opinnoissa perehtymällä suuntautumisalan erityiskysymyksiin. Sellaisia voivat olla mm. tietotekniikan käyttö tai energiatehokkuus uudis- ja korjausrakentamisessa.

Osa ammattiopinnoistasi kytketään rakennusalan projektioppimisympäristöön. Projektiopintojen avulla sinulle muodostuu havainnollinen käsitys rakennushankkeen eri vaiheista, rakennuttamisesta ja suunnittelusta aina tuotantoon saakka.

Rakennusarkkitehdin syventävissä ammattiopinnoissa perehdyt arkkitehtuuriin, rakennussuunnitteluun, asuntosuunnitteluun, korjausrakentamiseen, energiatehokkaaseen ja kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen sekä suunnitteluprojektin hallintaan tietomallikoordinoinnin avulla.

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta.
b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin.
c) Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen.
d) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. selvitykset, tutkimukset, projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa.

Käytännössä opinnäytetyöaiheeksi voit valita mm. kunnan, rakennusliikkeen, suunnittelutoimiston tai yksityisen tahon tarvitseman suunnittelutyö tai kehityshankkeen, arkkitehtuurikilpailun tai muun vastaavan projektin, jonka avulla osoitat valmistuvalta rakennusarkkitehdiltä edellytetyt ammatilliset tiedot ja taidot.
Opinnäytetyön tukena ovat tutkivan ja kehittävän toiminnan opintojakso, opinnäytetyöseminaarit ja menetelmäklinikat. Opinnäytteen voi tehdä yksin tai yhdessä toisen opiskelijan kanssa.

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Rakennusalan palvelukseen tarvitaan jatkuvasti uusia ammattitaitoisia suunnittelijoita. Lähivuosina työelämästä jää eläkkeelle satoja arkkitehtejä ja rakennusarkkitehtejä. Poistuman korvaamiseksi tarvitaan tulevan vuosikymmenen ajan huomattava määrä uusia rakennussuunnittelun ammattilaisia, jollaiseksi Savonian rakennusarkkitehtikoulutuksesta valmistut.

Rakennusarkkitehdit työllistyvät rakennusten ja alueiden suunnittelu-, rakennuttamis-, rakentamis- sekä ylläpito- ja johtotehtäviin. Rakennusarkkitehdit toimivat arkkitehti- ja suunnittelutoimistoissa projektisuunnittelijoina ja projektin vetäjinä. Työkokemuksen karttuessa he voivat toimia myös pääsuunnittelijoina ja projektipäällikköinä. Suunnittelutehtävien lisäksi rakennusarkkitehti voi työskennellä opetus- ja viranomaistehtävissä tai rakennustuoteteollisuuden tuotekehityksessä ja markkinoinnissa.

Tehtävänimikkeitä

 • rakennusarkkitehti
 • rakennussuunnittelija
 • pääsuunnittelija
 • projektisuunnittelija
 • projektiarkkitehti
 • projektijohtaja
 • projektipäällikkö
 • tarkastusarkkitehti
 • erityisasiantuntija
 • tuotekehittäjä
 • kiinteistömanageri
 • tietomalliasiantuntija
 • tietomallikoordinaattori

Kansainvälistyminen

Rakennusarkkitehdin opintoihisi sinulla on mahdollista sisällyttää työskentely kansainvälisessä Neptune-workshopissa. Neptune-workshop kokoontuu vuosittain aina yhteen osallistujakaupunkiin vuorollaan, jossa järjestetään intensiivinen workshop annetusta rakennus- tai ympäristön suunnitteluun liittyvästä aiheesta. Savonia on ollut Neptunen osallistujajäsen jo useiden vuosien ajan. Neptunen muita osallistujakaupunkeja ovat mm. Leuwaarden Hollannista, Maribor Sloveniasta sekä Luzern Sveitsistä. Ensimmäiset Savonian vaihto-opiskelijat ovat lähdössä matkaan kuluvana lukuvuotena.

Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen yhteisö ja kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita. Voit halutessasi osallistua erilaisiin aktiviteetteihin heidän kanssaan, vaikkapa tutor-opiskelijan roolissa. Tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voit valita myös vieraiden kielten opintoja monipuolisesta tarjonnasta: venäjää, espanjaa, saksaa, ranskaa tai italiaa.

Savonialla on Erasmus-sopimus hollantilaisen Windesheimin ammattikorkeakoulun ja puolalaisen Wroclawin polyteknisen yliopiston kanssa. Rakennusarkkitehtiopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan vaihtokoulujen englanninkielisissä arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmissa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutuksen ollessa hyvin työelämäläheistä, tehdään monilla opintojaksoilla yritysprojekteja. Projektien toimeksiannot ja tehtävät tulevat alueen yrityksiltä, joiden edustajat vierailevat opintojaksoilla myös luennoitsijoina. Usein yrityksille tehtäviä projekteja suoritetaan yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Silloin pääset tutustumaan toisten koulutusalojen opiskelijoihin, kun yhdessä ratkaisette annettua toimeksiantoa tai tehtävää.

Osana koulutusta järjestetään myös mm. yritysvierailuja, joilla päästään tutustumaan monipuolisesti alan eri toimijoihin.

Tutkimuksen painopisteet

Rakennusarkkitehdin opinnoissa voi syventyä myös alaa koskevaan tutkimustyöhön. Painopistealoina ovat mm. tietomallintaminen, korjausrakentaminen ja puurakentaminen. Tutkimuksen painopisteet elävät alan kehityksen mukana.

Jatko-opintomahdollisuudet

Rakennusarkkitehdin opintojen jälkeen sinulla on mahdollisuus hakea opiskelupaikkaa yliopistojen arkkitehtuurin osastoilta. Esimerkiksi Oulun yliopiston ja Tampereen yliopiston arkkitehtuurin osastojen maisteriohjelmiin voi hakea rakennusarkkitehdin tutkintotodistuksella ja portfoliolla. Hausta on erilliset ohjeet ko. yliopistojen verkkosivuilla. Arkkitehdin opinnoista osa opintosisällöistä on korvattavissa rakennusarkkitehdin opinnoilla. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen voit hakeutua opiskelemaan myös ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK), kunhan olet hankkinut tutkinnon suorittamisen jälkeen kolme vuotta soveltuvaa työkokemusta.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsäätöisesti suomen kielellä, mutta koulutusohjelmassa on KV-opintojaksoja, joilla opetus- ja / tai ohjauskieli on tarvittaessa englanti. Neptune-projektiin liittyvien vierailevien opettajien käyttämä kieli on englanti.

Hakuaika
Kevään 2019 yhteishaku: 20.3.–3.4.2019.

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Markku Oikarinen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6360

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Tekniikan ala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Rakennusarkkitehti

Valintakokeet
Tutustu aikaisempiin soveltuvuuskokeiden töihin täällä, ja tekniikan alan valintakokeisiin täällä.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube